Eco Domus – Program certificiranja eko prijateljskog smještaja u Istarskoj županiji / Petra Baldaš Beato, Village experience Baldaši

U sklopu Programa certificiranja eko prijateljskog smještaja Eco Domus, kojeg je pokrenuo Upravni odjel za turizam Istarske županije, predstavljamo jednog od prvih iznajmljivača koji se uključio u program još...

U sklopu Programa certificiranja eko prijateljskog smještaja Eco Domus, kojeg je pokrenuo Upravni odjel za turizam Istarske županije, predstavljamo jednog od prvih iznajmljivača koji se uključio u program još početkom 2017. godine.

Petra Baldaš Beato je nositelj OPG-a Baldaš koji je realizirao ovaj lijepi projekt u selu Baldaši pokraj Vižinade, 15-ak km od Poreča u unutrašnjosti Istre.

Recite nam nešto o sebi, kako ste se počeli baviti turizmom i zašto?

Naši su roditelji imali rijetku privilegiju raznovrsnih i i ispunjenih turističkih karijera. Lijepe su nam uspomene na ‘važne logističke zadatke’ koje smo, kao djeca ,našim gostima odgovorno prezentirali. Valjda je tu već počelo. Turizam je u našem domu svakodnevno i oduvijek. Kasnije su slijedila školovanja, učenje jezika, razne specijalizacije, prva radna iskustva, usmjeravanja na nove izazove, IPARD programi, ‘hrabrije’ zaduživanje  i , eto danas oblikujemo -OPG Village Experience Baldaši.

Koja je bila Vaša motivacija za uključivanje u Eco Domus program?

Život na selu daruje snažniji ‘touch’ sa prirodom. Priroda je u turizmu najvrjedniji resurs. Taj se kriterij provlačio od inicijalnog oblikovanja prostora do izgradnje i odabira materijala , od planiranja i izbora sadržaja do konačnih usluga. Motivirano smo se uključili u Eco Domus program.

Foto: Village experience Baldaši

Da li Vam je bilo teško uskladiti poslovanje sa 50 kriterija potrebnih za dobivanje Eco Domus certifikata?

Inicijalno smo 50 kriterija Eco Domus programa doživjeli vrlo zahtjevnim. Izdvojili smo grupu kojoj udovoljavamo, fokusirali se na grupu kojoj treba udovoljiti. Konzultirali smo struku, vanjsku savjetnicu Istarske županije gosp. Milenu Radošević. Malo vremena, malo ulaganja – nastavak nije bio težak. 

Koje je Vaše mišljenje o samom procesu certifikacije i što Vam je najviše pomoglo?

U samom procesu certifikacija najznačajnija nam je bila dostupnost stručnog savjetnika. Teško bi se snašli bez kvalitetnih informacija o proizvođačima, vrstama i karakteristikama proizvoda, odnosno očekivanim efektima.

Što Vam je bilo najteže, a što najlakše?

Krenuli smo postepeno.  Na kraju -i nije bilo tako teško.

Kako su Vaši gosti reagirali na činjenicu da imate Eco Domus certifikat?

Foto: Village experience Baldaši

Gosti reagiraju pozitivno. Trenutno surađuju. Sretni su da i u malim sredinama vodimo brigu o zaštiti okoliša. Stiče se dojam da su ekološki osvješteniji.

Kako je Vaša okolina reagirala?

Okolina se oblikuje pozitivno. Lokalna zajednica je povećala broj zelenih otoka i sukcesivno zamijenila javnu rasvjetu-prihvatljivom ekološkom. Žitelji se prilagođavaju zahtjevima novih standarda.

Nakon godinu dana što poslujete s certifikatom, kako sada na to gledate, kako utječe na Vaše poslovanje?

Modus operandi našeg OPG-a se u osnovi nije puno izmijenio. Zanimljivo je da s jedne strane , niti jedan gost se nije žalio na , primjerice, slabiji protok vode, a mi smo, s druge strane , i sami zatečeni  značajnijim ekonomskim uštedama. Konkretno, računi vode i struje su nam, na godišnjoj razini,  za otprilike trećinu manji od prijašnjih godina!

Je li Eco Domus potaknuo promjene i u drugim sferama Vašeg poslovanja ili obiteljskog života?

U OPG  je potaknuo i približio promišljanja o novim tematskim uslugama, a pojedinačno-izgleda da svi redom čitamo deklaracije proizvoda.  To su oni ispisi  napisani ‘sitnim slovima’. Birajmo-najmanju štetu!!

Da li biste drugima preporučili uključivanje u Eco Domus program?

Uključivanje u Eco Domus program je za preporuku, jer upotpunjava naša promišljanja, motivira način življenja te pospješuje poslovne rezultate.

Za više informacija o iznajmljivaču posjetite:https://www.istra.hr/hr/smjestaj/privatni-smjestaj/18404 

Foto: Village experience Baldaši

O PROGRAMU ECO DOMUS RAZGOVARALI SMO S NADOM PRODAN MRAKOVIĆ, PROČELNICOM UPRAVNOG ODJELA ZA TURIZAM ISTARKE ŽUPANIJE

Recite nam nešto o programu Eco Domus: kada je pokrenut, kome je namijenjen i koji su mu ciljevi?

Jedan od općih ciljeva Upravnog odjela za turizam Istarske županije je održivi razvoja turizma u Istri, te razvoj Istre kao kvalitetne turističke destinacije. Na tragu tih ciljeva, koji se temelje na Master planu razvoja turizma Istre od 2015-2025, Upravni odjel za turizam Istarske županije je 2016. godine pokrenuo novi program certificiranja eko prijateljskog smještaja pod nazivom Eco Domus. 

Nastavak je to aktivnosti započetih projektom Istra Bike&Bed s ciljem diversifikacije i podizanja kvalitete privatnog smještaja u Istarskoj županiji u skladu s načelima održivog razvoja turizma. 

Eco Domus je namijenjen malim turističkim smještajnim objektima kapaciteta do 30 ležaja, a cilj mu je poticanje privatnih iznajmljivača na poslovanje u skladu s načelima održivog razvoja i održivog turizma. Održivi turistički razvoj vrlo je važan jer zadovoljava potrebe turista i domicilnog stanovništva. Njime se želi ostvariti upravljanje resursima na način da ekonomske, socijalne i ekološke potrebe budu ostvarene tako da se održi kulturološki integritet, osnovni ekološki procesi, biološka raznolikost, te sustavi na kojima počiva život. 

Eco Domus program označavanja se provodi s ciljem povećanja društvene i ekološke odgovornosti u turizmu. Usklađen je s globalnim smjernicama održivog razvoja te jamči cjelovitu zaštitu okoliša i zdravlja. 

U tu svrhu su izrađeni kriteriji za provedbu certificiranja, vizualni identitet i logotip projekta, te su tijekom prošle dvije godine provedeni javni pozivi za iskaz interesa za uključenje u projekt u suradnji s vanjskom stručnom suradnicom Milenom Radošević iz tvrtke Aktivist d.o.o. iz Pule.

Foto: Village experience Baldaši

Koliko iznajmljivača je zadovoljilo kriterije i koji su to kriteriji?

Nakon prvih 11 objekata kojima su pružene besplatne savjetodavne usluge oko prilagodbe njihovog objekta za dobivanje eko-oznake i koji su zadovoljili kriterije te su im uručene prigodne tabele i promotivni materijali za označavanje njihovog smještajnog objekta, tijekom prošle godine je novih 15 objekata prošlo isti postupak, te su stekli pravo na isticanje oznake Eco Domus.

Objekti koji nose Eco Domus znak zadovoljili su najmanje 50 osnovnih kriterija u 12 kategorija, a to su sljedeći: 

UPRAVLJANJE I KOMUNIKACIJA: Osoblje koje vodi smještajni objekt je educirano o Eco Domus pravilima te je izrađena politika održivosti objekta. 

LOKALNE VRIJEDNOSTI: Valoriziraju se i promoviraju lokalna kulturna i prirodna baština, lokalni stil života te tradicionalni sajmovi i običaji s ciljem očuvanja istarskog naslijeđa i autentičnosti.

HRANA I PIĆE: Promiču se lokalni proizvođači hrane i pića te lokalna kuhinja.

VODA: S ciljem štednje prati se potrošnja vode te se koriste reduktori mlaza na slavinama i tuševima koji smanjuju potrošnju do 70%. 

HIGIJENA: Koriste se isključivo eko certificirani toaletni proizvodi i proizvodi za osobnu higijenu s ciljem zaštite zdravlja gostiju i izbjegavanja ispuštanja štetnih tvari u okoliš.

PRANJE, ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA: Koriste se isključivo eko certificirani proizvodi za pranje i čišćenje. Uvođenjem eko certificiranih proizvoda štiti se zdravlje osoblja, gostiju, okoliš i šira zajednica.

OTPAD: Izbjegava se nastajanje otpada, koriste se prirodni materijali, otpad se odvojeno sakuplja i reciklira.

ENERGIJA: S ciljem štednje prati se potrošnja energije te se koriste štedne žarulje u najmanje 80% rasvjetnih tijela i najmanje jedan uređaj A ili više energetske klase.

MOBILNOST: Prilikom istraživanja lokalnih zanimljivosti predlaže se korištenje javnog prijevoza, bicikala koje domaćin može ponuditi ili pješačenje umjesto korištenja motornih vozila. 

INTERIJERI I EKSTERIJERI: Nastoje se koristiti prirodni materijali i eko certificirani proizvodi pri odabiru tekstila, boja i lakova, namještaja i drugih upotrebnih predmeta. Eco Domus objekti su preuzeli obavezu odgovorne kupnje u budućnosti. 

BUKA I SVJETLOSNO ONEČIŠĆENJE: Tišina je važna za zdravlje ljudi i ostalih živih bića. Izmjena dana i noći, svjetla i tame, od iznimne je važnosti za normalne biološke procese. Stoga se nastoje ukloniti izvori buke i svjetlosnog onečišćenja te se koriste rasvjetna tijela temperature svjetla do 3.000 K.

DRUŠTVENI ANGAŽMAN: Društveni angažman u lokalnoj zajednici jedan je od ključnih elemenata održivog razvoja turizma. Eco Domus objekti stvaraju primjere dobre prakse te su vlasnici nerijetko uključeni i u dodatne aktivnosti od značaja za održivi razvoj.

Kriteriji za dobivanje certifikata mogu se pogledati na ovom linku: http://www.istra-istria.hr/fileadmin/urednici/Turizam/Eco_Domus_-_Kriteriji_2019.pdf 

Kako se zainteresirani mogu prijaviti u program Eco Domus?

S ciljem uključivanja novih objekata u program Eco Domus, u tijeku je javni poziv kojim se pozivaju svi zainteresirani iznajmljivači iz Istre da se uključe u ovaj program kojim se potiče održivo i odgovorno poslovanje.

Javni poziv je objavljen na Internet stranicama Upravnog odjela za turizam Istarske županije http://www.istra-istria.hr/index.php?id=5036, gdje se mogu naći sve potrebne informacije, obrasci i uvjeti za dobivanje certifikata Eco Domus. 

Koje su daljnje aktivnosti u sklopu programa Eco Domus?

Cilj nam je kontinuirano raditi na promociji i privlačenju novih privatnih iznajmljivača da se uključe u program. U narednih par godina željeli bi okupiti između 50-100 takvih objekata u Istri koji posluju na ekološki prijateljski način. U sklopu programa ćemo kao i do sada za uključene iznajmljivače organizirati edukacije o novim trendovima, o važnosti održivog i odgovornog ponašanja prema okolišu i o svemu ostalom što im može pomoći u njihovom poslovanju. A pomoći ćemo im i oko promocije i povezivanja s tržištem.

U tu svrhu smo ove godine, s ciljem promocije održivog razvoja turizma, informiranja o postojećim eko prijateljskim sadržajima u Istri, praćenja trendova u svijetu, te osvješćivanja o važnosti ekologije i umrežavanja dionika ekološke ponude u Istri, odlučili izraditi prvu brošuru o eko prijateljskim sadržajima u Istri pod naslovom Istra ecoxperience – Sve eko iz Istre. U brošuru su uvršteni i Eco Domus objekti, koji se na taj način promoviraju, kako među domicilnim stanovništvom, tako i među domaćim i stranim gostima. Brošura se naime distribuira kroz sustav turističkih zajednica u Istri i šire. 

Osim toga, objektima smo prezentirali i specijalizirane, tzv. ”zelene” kanale promocije i prodaje, koji će ih povezati s ekološki osviještenim gostima koji traže upravo takav smještaj. 

Spomenuli ste trendove. Što možemo očekivati u budućnosti? 

Trenutno je 3% međunarodnih  odmorišnih putovanja motivirano ekoturizmom, uz jaku tendenciju porasta u nadolazećim godinama. Naime, sve veća ekološka svijest uvjetuje godišnji rast ekoturizma između 10-20%.

Ovakvi objekti su već danas jako traženi u svijetu i prema istraživanju Tripadvisora, 57% putnika na svojim putovanjima bira smještaj, prijevoz ili hranu koji zadovoljavaju i primjenjuju eko-prijateljske standarde i prakse. Osim toga, 50% putnika platilo bi više za smještaj u eko prijateljskom  smještajnom objektu.

Stoga, bilo da se to čini radi pridobivanja novih gostiju, ili radi sebe samih, definitivno se isplati uložiti u podizanje ekoloških standarda smještajnih kapaciteta. Osim uštede koja se postiže u samom poslovanju, čuva se okoliš, te se svaka uložena kuna mnogostruko vraća. 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN