EK pokrenula javno savjetovanje o posebnom postupku oporezivanja PDV-om putničkih agencija i turoperatora

Europska komisija do kraja godine odlučuje o izmjeni postupka oporezivanja PDV-om putničkih agencija. Radi se o važnoj temi i jednom od ključnih pitanja za putničke agencije, pogotovo za domaće...

Europska komisija do kraja godine odlučuje o izmjeni postupka oporezivanja PDV-om putničkih agencija. Radi se o važnoj temi i jednom od ključnih pitanja za putničke agencije, pogotovo za domaće putničke agencije i turoperatore.

Naime, agencije koje se bave kongresima su nekonkurentne u smislu da klijenti imaju pravo odbitka pretporeza u slučaju da korporativna događanja organiziraju direktno s hotelijerima ili PR i sličnim agencijama koje također nisu obvezne primijeniti poseban postupak oporezivanja. U slučaju kada to rade preko putničke agencije koja usluge fakturira po PPO-u, povrat PDV-a  ne mogu ostvariti jer nije iskazan na računu.

Europsko udruženje putničkih agencija i organizatora putovanja ( ECTAA ) snažno je lobirao za stavljanje ove teme na dnevni red Europske komisije. Jedna od ključnih osoba ECTAA-e je Boris Žgomba, koji je bio predsjednik ECTAA-e od 2012. do 2014., nakon toga u kontinuitetu potpredsjednik do 2018. godine, a trenutno je na funkciji kao jedan od četiri člana Izvršnog odbora ECTAA-e.

Trud ECTAA-e je rezultirao studijom EK koja je proučila postupak posebnog oporezivanja u svim zemljama i donijela preporuke za njegovu izmjenu.

Posebni postupak oporezivanja stavlja turističke agencije u  neravnopravan položaj s ostalim sudionicima u turizmu, jer se turističke agencije oporezuju općom stopom PDV-a od 25 posto, dok za sve druge vrijedi snižena stopu od 13 posto” naglašava cijelu problematiku Boris Žgomba, inače i predsjednik Udruženja putničkih agencija HGK te dodaje kako je dodatan problem što i države članice EU različito provode i primjenjuju posebni postupak oporezivanja agencija, a  i opća stopa PDV-a je u različita u zemljama EU.

U Hrvatskoj je stopa PDV-a jedna od najviših, što znači da su hrvatske agencije u najnepovoljnijoj situaciji. Putničke agencije i turoperatori koji se nalaze u trećim zemljama npr. nama susjednoj BiH i Srbiji, ali i neke online platforme registrirane izvan EU zone, nisu obuhvaćene posebnim postupkom oporezivanja, što dodatno stavlja naše agencije u nepovoljan položaj.

Na raznim javnim natječajima, naša ponuda bez PDV-a je jednaka ponudi sa PDV-om. Ako se na taj natječaj javi hotel direktno, on ne primjenjuje poseban postupak, već izražava cijenu bez PDV-a. Naručitelj koji je u sustavu PDV-a u tom slučaju gleda cijenu bez PDV-a, dakle agencije tu nemaju šanse,“ ističe Žgomba te dodaje da je segmentu kongresnog i poslovnog turizma, kao i cijelom sektoru putničkih agencija, korona kriza zadala udarac zbog kojeg već od veljače bilježe preko 90 posto pada prometa bez nekakvih naznaka značajnijeg pomaka prije proljeća 2021.  

Stoga je važnije nego ikad pojednostaviti i omogućiti agencijama uvjete za oporavak, a posebni postupak oporezivanja je ključan korak ka tome. Loptica je na Europskoj komisiji, ali vjerujemo da će nova Vlada, ministar Marić s kojim smo imali sastanke na ovu temu i pokazao je veliko razumijevanje, kao i nova  ministrica turizma koja ima iskustva u EU poslovima, izvršiti pritisak da se ovo pitanje privede kraju što ranije“, zaključio je Žgomba. 

Javno savjetovanje bit će otvoreno do 14. rujna, a u skladu s rezultatima i preporukama, Komisija će napraviti procjenu učinka koja će dovesti do izmjene postupka.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN