Europski hotelijeri i ugostitelji uputili inicijativu za sniženje PDV-a na 5 posto

HOTREC, FoodDrinkEurope i FoodServiceEurope, europska strukovna udruženja hotelijera i ugostitelja uputili su institucijama EU inicijativu za privremeno sniženje stope PDV-a u ugostiteljskom sektoru kako bi ublažili utjecaj krize COVID-19....

HOTREC, FoodDrinkEurope i FoodServiceEurope, europska strukovna udruženja hotelijera i ugostitelja uputili su institucijama EU inicijativu za privremeno sniženje stope PDV-a u ugostiteljskom sektoru kako bi ublažili utjecaj krize COVID-19.

 
Nekoliko država članica EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Grčka) i druge europske zemlje (UK, Norveška) već su uvele privremeno snižene stope PDV-a za turističke usluge usluge, a ova inicijativa dodatno potiče EU da podrži snižene stope PDV-a.

U dokumentu se ističe zašto su snižene stope PDV-a bitna i vrlo učinkovita mjera potpore u ovo doba, a cilj je dati snažan signal nacionalnim vladama država članica EU-a i omogućiti privremenu fleksibilnost u okviru postojeće Direktive EU o PDV-u, kako bi države članice mogle odrediti smanjenu stopu od 5 posto za turističke usluge.

Dosadašnji dokazi iz cijele Europe pokazuju da su snižene stope PDV-a za ugostiteljske djelatnosti jedna od najučinkovitijih mjera za potporu zapošljavanju, stabilnim potrošačkim cijenama, ulaganjima i ekonomskoj otpornosti, s ograničenim utjecajem na državne financije, navode hotelijeri i ugostitelji kao svoj argument.

Više saznajte u prilogu.

Prilog: Temporarily reduced VAT rates for hospitality services Effective and immediate relief for crisis-stricken sectors

Foto. Tom Balabaud, Pexels.com

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN