Javni poziv TZG Poreč za dodjelu potpora manifestacijama u 2023. godini

24. listopada 2022.

Turistička zajednica grada Poreča objavila je "Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2023. godini“.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Poreča za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima: 

    • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
    • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
    • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom razdoblju,
    • jačanju snage brenda porečkog turizma,
    • stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
    • podizanje marketinške vrijednosti destinacije.

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju manifestacija, i to: zabavne, sportske i kulturne manifestacije, eno-gastronomske manifestacije, povijesne, tradicijske i umjetničke manifestacije, kongrese, te ostale manifestacije koja mogu pridonijeti ciljevima Javnog poziva.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

    • najam opreme poput audio i vizualne tehnike, pozornica i slično,
    • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije,
    • najam prostora za održavanje manifestacije,
    • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije,
    • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
    • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
    • zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije manifestacije u zemlji i inozemstvu (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online oglašavanje),
    • usluge zaštitarske službe,
    • izradu promotivnih i informativnih materijala namijenjenih promociji manifestacije (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
    • druge troškove neposredne organizacije manifestacije, koje TZG Poreča smatra opravdanim.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe - trgovačka društva, obrti, zadruge, nacionalni sportski savezi, javne ustanove, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i regionalne samouprave, udruge.

TZG Poreč može Organizatoru odobriti potporu do najviše 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije. TZG Poreč može od Organizatora zatražiti uvid u finalni troškovnik te ga usporediti s prijavom na Javni poziv. Ako postoji značajnije odstupanje može se od Organizatora zatražiti pismeno pojašnjenje koje će se predočiti Komisiji za manifestacije, a prijedlog uputiti Turističkom vijeću koje može utvrđenu potporu potvrditi, ne potvrditi ili je korigirati.

Više informacija o Javnom pozivu, uvjetima poziva kao i dokumentacija za kandidiranje možete pronaći na Internet stranicama TZG Poreč, na LINKU:  

Organizatori manifestacije, prijavu/zahtjev s cjelokupnom dokumentacijom iz Javnog poziva, podnose TZG Poreča. Kandidature se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama u 2023. godini – ne otvaraj“.

Kandidature se šalju na adresu:

Turistička zajednica Grada Poreča, Zagrebačka 9, 52440 Poreč

Krajnji rok za podnošenje prijava/zahtjeva je 04.11.2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 04.11.2022.).

Izvvor, foto: TZG Poreč

24. listopada 2022.