Koliki je stvarni utjecaj i uloga izvođenja posebnih programa na razvoj turističke ponude grada Splita?

U vrijeme adventa svi veći hrvatski gradovi bilježe veliki broj posebnih događaja i programa. U posljednjih nekoliko godina se sve veća pažnja pridaj...

Autor:  Goran Rihelj

10. prosinca 2019.
U vrijeme adventa svi veći hrvatski gradovi bilježe veliki broj posebnih događaja i programa. U posljednjih nekoliko godina se sve veća pažnja pridaje upravo tom dijelu turističke ponude gradova, u čemu veliku ulogu imaju i gradske turističke zajednice, kao nositelji destinacijskog menadžmenta. Vodeći se time, provedeno je prvo znanstveno istraživanje posebnih gradskih programa u funkciji ras...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  Goran Rihelj

10. prosinca 2019.