Koliki je stvarni utjecaj i uloga izvođenja posebnih programa na razvoj turističke ponude grada Splita?

U vrijeme adventa svi veći hrvatski gradovi bilježe veliki broj posebnih događaja i programa. U posljednjih nekoliko godina se sve veća pažnja pridaje upravo tom dijelu turističke ponude gradova,...

U vrijeme adventa svi veći hrvatski gradovi bilježe veliki broj posebnih događaja i programa. U posljednjih nekoliko godina se sve veća pažnja pridaje upravo tom dijelu turističke ponude gradova, u čemu veliku ulogu imaju i gradske turističke zajednice, kao nositelji destinacijskog menadžmenta.

Vodeći se time, provedeno je prvo znanstveno istraživanje posebnih gradskih programa u funkciji rasta i razvoja ponude destinacije grada Splita. Autori istraživanja su doktorand Dino Bruža, mag.oec.,prof. i doc.dr.sc.Andreja Rudančić, koji su rezultate istraživanja prezentirali na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „International Management Research“ u svibnju 2017. u Opatiji.

Znanstveni rad na ovu temu je objavljen u knjizi INTERDISCIPLINARY MANAGEMENT RESEARCH XIII., Barković, Dražen; Runzheimer, Bodo (ur.), Opatija: Faculty of Economics in Osijek; Hochschule Pforzheim, 2017. (p.121-138).

Svrha ovog znanstvenog istraživanja prikazati koliki je stvarni utjecaj i uloga programiranja i izvođenja posebnih gradskih programa na razvoj turističke ponude grada Splita, prvenstveno sa aspekta Turističke zajednice grada Splita.

Autor Dino Bruža, naglašava kako je cilj rada utvrditi u kojoj mjeri i na koji način posebni gradski programi utječu na povećanje prihoda, a koliko na stupanj očekivanja i zadovoljstva turista, kroz analizu ključnih turističkih pokazatelja. Također, ističe kako posebni gradski programi u turističkoj ponudi destinacije predstavljaju jedinstveni doživljaj na tržištu. “Dva su glavna cilja izvođenja posebnih gradskih programa: povećanje ekonomskih učinaka s jedne strane i povećanje stupnja zadovoljstva turista s druge strane. Suvremeni turisti imaju visok stupanj očekivanja, što predstavlja veliki izazov u kreiranju turizma doživljaja. Menadžment posebnih programa ( engl. event management ) u ovom slučaju predstavlja signifikantan segment destinacijskog menadžmenta, koji se bavi planiranjem, organiziranjem, vođenjem, upravljanjem i kontrolom tih posebnih programa. Osim što doprinose obujmu sadržaja ponude, posebni gradski programi također utječu na produžetak turističke sezone, odnosno na smanjenje sezonalnosti poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu, na povećanje prihoda i privlačenje novih gostiju, uz zadržavanje postojećih turista. Programiranje i izvođenje posebnih gradskih programa ima multiplikativni efekt, budući da direktno i indirektno utječe na rast prihoda, potiče dodatno zapošljavanje stručnog kadra, kreira virtualnu platformu velikog broj proizvođača i ponuđača proizvoda i usluga i utječe na razvoj čitave destinacije. Zbog toga postoji potreba za strateškim planiranjem posebnih programa i za praćenje uspješnosti istih te osiguravanje svih potrebnih resursa za ponovno izvođenje” ističe Dino Bruža te dodaje kako takvim pristupom grad Split postaje jedinstvena turistička destinacija, nudeći čitav niz posebnih događaja i programa.

Dino Bruža napominje i kako u organizaciji posebnih događaja i programa posebnu pozornost treba usmjeriti na implementaciju informacijsko-komunikacijske tehnologije i to iz više razloga. “U fokus svojih znanstvenih istraživanja stavlja međuovisnost informacijskog menadžmenta, komunikcijske tehnologije i dizajn posebnog programa. Potrebno je kontinuirano provoditi analize mogućnosti i analize utjecaja ICT-a na poslovnu uspješnost i konkurentnost posebnog programa.  Kako autor navodi, broj posebnih programa nemjerljivo brzo raste, koriste se razni modeli upravljanja, kontrole i vođenja, međutim ono što je većini zajedničko jest neminovna prilagodba suvremenim trendovima kada je riječ o informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. Posebni programi sami po sebi prije nisu imali glavnu ulogu, već su služili isključivo za povećanje potrošnje, što je dijelom kao jedan od ciljeva ostalo i danas. Međutim, danas se pojavljuje novi cilj, da program bude sam sebi svrha i da zauzme postojeći „prazni“ dio koji se javlja u ponudi svakog segmenta na tržištu” istaknuo je Bruža.

Sukladno svemu navedenom, autor Dino Bruža provodi novo znanstveno istraživanje, u svrhu izrade doktorske disertacije, čije će rezultate prezentirati u svom doktorskom radu, kojeg će obraniti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Na kraju ovog članka se nalazi anketa, stoga autor Dino Bruža poziva sve vas, koji ste zainteresirani, da ispunite anketu, kako bi rezultate mogao statistički obraditi i prikazati u svom znanstvenom djelu.

ANKETA: Anketni upitnik za istraživanje stupnja očekivanja i zadovoljstva sudionika posebnog programa 

Fotografije: TZ Split FB

 

Povezane vijesti: