Kreiranje podloge za održivi razvoja kulturnog turizma i razvoj autentičnih te inovativnih doživljaja su ključni prioriteti Living Lab-a

Autor:  HrTurizam Native

14. srpnja 2022.

U sklopu znanstvenog projekta financiranog iz HORIZON2020 EU programa za istraživanje i inovacije naziva SmartCulTour na Ekonomskom fakultetu u Splitu početkom 2021 godine osnovan je prvi Living Lab u hrvatskoj fokusiran na razvoj održivog kulturnog turizma.

Living Lab predstavlja fizički ili virtualni prostor na kojemu različite skupine dionika surađuju te zajednički kreiraju inovativna rješenja za konkretne probleme s kojima se susreću.

U kontekstu ovog Living Laba govorimo o kreiranju poticajnog okruženja za razvoj održivog i otpornog kulturnog turizma i inovativnih doživljaja i proizvoda u tom segmentu na području koje Lab obuhvaća

S prof.dr.sc. Smiljana Pivčević, Prodekanicom za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Splitu i redovitom profesoricom na Katedri za turizam i gospodarstvo razgovarali smo o inovativnom konceptu Living Laba za kulturni turizam, prvom Living Laba u turizmu u Hrvatskoj, ali i drugim aktivnostima Ekonomskoga fakulteta u Splitu. 

prof.dr.sc. Smiljana Pivčević: Prvi smo studij u Hrvatskoj koji je eksperimentalno proveo pilot projekt dualnog obrazovanja

Smiljana2
prof.dr.sc. Smiljana Pivčević, Prodekanica za nastavu na Ekonomskom fakultetu u Splitu

Što je Living Lab i zašto je važan? 

Living lab je, kako sam naziv kaže, „živi laboratoriji“ tj. mreža međusobno povezanih dionika koji surađuju, zajednički identificiraju probleme te rade na pronalaženju inovativnih rješenja za iste. Cilj Split Living Laba kojeg smo razvili u okviru http://www.smartcultour.eu/ SmartCulTour projekta jest kreiranje okruženja za razvoj održivog kulturnog turizma, i to primarno poticanjem inovativnosti i su kreiranjem turističkih doživljaja.

U Lab su uključeni glavni akteri u destinaciji – predstavnici turističke zajednice, poduzetnici u turizmu, predstavnici lokalne zajednice i sektorskih udruženja, a dosadašnje su aktivnosti LL-a bile usmjerene na uspostavu mreže dionika te identificiranje ključnih prioriteta i potreba u domeni razvoj kulturnog turizma. Temeljem dubinskih istraživanja i analiza održivosti i rezilijentnosti kulturnog turizma na području LL-a, izrađen je plan rada splitskog LL-a u koordinaciji s UNESCO-om, jednim od partnera na SmartCulTour projektu.

Usuglašena su dva ključna prioriteta aktivnosti LL-a - kreiranje podloge za održivi razvoja kulturnog turizma te razvoj autentičnih i inovativnih doživljaja u segmentu kulturnog turizma te je postignut konsenzus kako se u sklopu navedena dva prioriteta aktivnosti LL-a trebaju usmjeriti na razvoj specifičnih obrazovnih programa za potrebe poslovnih subjekata u segmentu kulturnog turizma, te jačanje svijesti o kulturnoj baštini, suradnji i partnerstvima.

Navedene aktivnosti provodit će se u nastavku rada našeg LL-a, a upravo je ovih dana UNESCO o njima izvijestio na svojim službenim stranicama.

Koliko je rad na međunarodnim istraživačkim projektima važan za Vašu katedru i fakultet općenito?

Rad na međunarodnim projektima iznimno je važan dio našeg rada jer kroz njega u suradnji sa ponajboljim europskim sveučilištima i institucijama pratimo najnovije spoznaje iz područja kojima se bavimo te razvijamo nove spoznaje. Rezultate objavljujemo kroz naše znanstvene radove i što je posebno važno, prenosimo ih studentima kroz nastavu čime osiguravamo da su nastavni sadržaji i teme koje obrađujemo aktualni i relevantni.

Kroz ovakve projekte također otvaramo vrata suradnji te organiziramo gostujuća predavanja i ljetne škole s vodećim svjetskim stručnjacima u svojim područjima. Uspješni projekti otvaraju vrata i za međunarodne mobilnosti našim studentima i djelatnicima. Trenutno naš fakultet ima sklopljen ugovor sa preko 60 institucija iz više od 20 zemalja na kojima naši studenti dio studija ili stručnu praksu mogu uz ERAMSUS potporu odraditi u inozemstvu.

U radu Living Laba naglašavate važnost različitih dionika i njihove međusobne suradnje. Koliko kao fakultet njegujete takav način rada i surađujete sa različitim dionicima iz okruženja?

Suradnja sa svim relevantnim akterima u našem okruženju iznimno nam je važna te se primarno odnosi na poslodavce, javne institucije, udruženja te civilne udruge. S poslodavcima imamo izvrsnu suradnju kroz stručnu praksu koju realiziramo u više od 100 različitih subjekata.

Dodatno, vodeći iskusni menadžeri različitih poduzeća redovno dolaze našim studentima držati gostujuća predavanja, a organiziramo i natjecanja u studijama slučaja. Upravo smo takvo natjecanje završili sa tvrtkom Tommy, te smo ponosni kako su neka od rješenja koja su studenti kreirali već u realizaciji. Kroz naš Gospodarski savjet, gospodarstvenici iz najvažnijih tvrtki iz okruženja daju nam sugestije za strateški razvoj naše institucije, studijskih programa i edukacija koje nudimo. 

S udrugama i organizacijama civilnog društva najintenzivnije surađujmo kroz naš inovativni program Stručna praksa - društveno korisno učenje koji je dobio i nagradu Sveučilišta. U navedenom kolegiju studenti umjesto učenja iz knjiga u timskom projektnom radu rješavaju konkretan problem Udruge s kojom  rade.

O važnosti koju dajemo praksi govori i činjenica da smo prvi studij u Hrvatskoj koji je eksperimentalno proveo pilot projekt dualnog obrazovanja u kojem studenti paralelno uče u predavaonici/na fakultetu i u tvrtkama/u praksi. Projekt smo razvili kroz ERASMUS + projekt INCOME na studiju Turizma u suradnji s nekoliko europskih sveučilišta i poslodavcima kod kojih naši studenti rade praksu.

S javnim institucijama također surađujemo kroz različite projekt koje realiziramo, kao npr. koordinacija i izrada Strategije razvoja grada Splita koji bez naknade izrađujemo za Grad Split, ali i mnoge druge strategije i ekspertize za različite naručitelje, okrugli stolovi, gostovanja na nastavi i slično. Sumarno, suradnja i razmjena znanja i povratnih informacija imperativ je našeg djelovanja, a rekla bih i naša obveza kao javne institucije. 

 

Screenshot 2022 07 14 at 12

Kroz aktivnosti Living Laba naglašavate važnost inovacija i razvoja novih proizvoda, a znamo da je upravo kreiranje novih elemenata ono što unaprjeđuje tržište, industriju ali i cijelo društvo. Koliko Vaši studenti stječu znanja za razvoj novih proizvoda i ideja kroz studiranje?

Iznimno smo posvećeni razvoju poduzetničkih kompetencija naših studenata. To se ne odnosi samo na studene koji odabiru smjer Poduzetništvo, nego je tu cijeli niz aktivnosti koje su otvorene svim studentima našeg Fakulteta, studentima našeg Sveučilišta a neke i studentima cijelog svijeta.

Tako potpuno besplatno nudimo potporu i savjetovanje iskusnih mentora za razvoj studentskih ideja u Studentskom Poduzetničkom Inkubatoru iz kojeg je dosada proizišlo 20ak novih poslovnih subjekata, organiziramo nekoliko natjecanja kroz koje poduzetničke ideje studenata mogu doći do financiranja, a neka od njih su i zapažena globalna događanja kao npr. GET IN THE RING ili STuP.

Svakako je važno navesti kako nudimo brojne mogućnosti razvoja praktično važnih znanja i vještina studenata kroz seminare, radionice, ljetne škole, tribine, okrugle stolove i dr. Zbog sveg navedenog smo nedavno proglašeni najboljim fakultetom u Hrvatskoj u domeni podrške razvoja Start up-ima.

Često se kaže da je svijet globalno selo i mladi sve češće odlaze u inozemstvo. Koliko je međunarodna dimenzija važna u Vašim programima i koliko su Vaši studenti spremni za rad u međunarodnom okruženju?

Internacionalna dimenzija našeg studijskog programa dokazana je činjenicom da jedini u Hrvatskoj imamo studij na hrvatskom jeziku s prestižnom međunarodnom akreditacijom EFMD koja ga svrstava među najbolje studijske programe svoje vrste u svijetu. Jedan od kriterija vrednovanja upravo je međunarodna dimenzija programa. Radi se o studiju Poslovne ekonomije, ali isti kriteriji ugrađeni su sve naše studijske programe. 

Dodatno, kako bi razvijali svoje jezične, poslovne i kulturološke kompetencije naši studenti mogu potpuno besplatno slušati više od 40 kolegija na engleskom jeziku u multikulturnom okruženju sa stranim ERASMUS studentima. Moram istaknuti ovdje da smo daleko najpopularniji fakultet Sveučilišta u Splitu za međunarodne studente koji prima više od 1/3 svih ERASMUS studenata.

Mogućnost odlaska na međunarodnu mobilnost, koju sam već spomenula, koristi sve veći broj naših studenta uz svesrdnu podršku našeg Centra za međunarodnu suradnju. Dodala bih kako upravo radimo i na razvoju dva inovativna diplomska studija na engleskom jeziku s izvrsnim sveučilištima iz Europe i Azije za koje smo aplicirali  financiranje iz EU sredstava. 

Što je sa drugim kompetencijama koje traži današnje tržište rada? 

519a8617

Slogan našeg Fakulteta je „Navigaj kroz izazove“ i svi naši napori usmjereni su upravo tome da naše studente oboružamo znanjima i vještinama koji će im isto osigurati.

Naši nastavnici redovno pohađaju edukacije za unaprjeđenje znanja i vještina te kontinuirano unaprjeđuju sadržaj i metode nastavnog rada. Kroz kolegije, posebice na višim godinama studija, kod studenata intenzivno razvijamo ključne vještine neophodne za suvremeni poslovni svijet - vještine komuniciranja, timskog i projektnog rada, prezentiranja ideja, kritičkog i sistemskog razmišljanja te studenti na mnogim kolegijima timski ili samostalno razrađuju i izlažu svoje projektne ili proizvodne ideje.

Humanitarna manifestacija “Djeca za djecu” primjer je događaja koji je izrastao upravo iz takvog koncepta u kojem studenti, umjesto da pišu i izlažu seminarski rad organiziraju manifestaciju te skupljaju i doniraju sredstva udruzi koju odaberu. Kako sam prethodno navela, studentima kontinuirano nudimo iznimno mnogo besplatnih seminara, radionica, ljetnih škola, tribina, okruglih stolova..., a studenti se mogu uključiti u brojne studentske udruge i organizacije te organizirati događanja, razvijati projekte i putovati uz učenje i sl. Studentima na početku studija kažem kako studiranje trebaju gledati kao na švedski stol – ponuda našeg fakulteta zaista je bogata i raznolika te otići „gladni“ znanja vještina mogu samo ako se nisu niti poslužili, a što je zaista teško. 

Sigurno je da sve aktivnosti koje sam navela u sinergiji doprinose visokoj stopi zapošljivosti naših studenata - veliki dio njih radi već na zadnjim godinama studija, a poslodavci s kojima surađujemo nas često kontaktiraju tražeći nove djelatnike među našim studentima.

Autor:  HrTurizam Native

14. srpnja 2022.