Marijana Biondić: Rivijera Crikvenica je zadržala svoju dobru poziciju na tržištu

Rivijera Crikvenica je u "TOP 10 destinacija Hrvatske“ prema ostvarenim noćenjima do rujna, te na drugom mjestu najpoželjnijih destinacija domaćih turista 

Autor:  HrTurizam.hr

25. listopada 2022.

Rezultati za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. u sustavu e-Visitor kazuju da je na crikveničkoj rivijeri ostvareno ukupno 343.485 dolazaka i 2,024.519 noćenja. Izraženo u postocima, u usporedbi s istim razdobljem lani dolasci turista bolji su za 32,59%, a noćenja za 20,75%. 

U odnosu na 2019. godinu, rekordnu po turističkim postignućima, usporedba je sljedeća: ove godine je 1,80% manje dolazaka te 5,79% manje noćenja (0,80% manje noćenja ako promatramo isključivo komercijalni smještaj). 

Rivijera Crikvenica se našla u društvu najpopularnijih, u "TOP 10 destinacija Hrvatske“ prema ostvarenim noćenjima u razdoblju od siječnja do rujna te na zavidnom drugom mjestu kao jedna od najpoželjnijih destinacija domaćih turista s 403.503 noćenja. 

Gledano prema tržištima, od početka godine najveći broj noćenja ostvarili su Nijemci (515.090), što je 11,14% više noćenja nego u 2019. godini. Slijede domaći gosti (403.503), Mađari (165.941), Austrijanci (157.060) te Slovenci (154.083). 

Koliko je Turistička zajednica Grada Crikvenice zadovoljna ovim rezultatima, pitali smo direktoricu Marijanu Biondić, koja navodi kako nakon tri odrađena kvartala su vrlo zadovoljni dosadašnjim rezultatima jer, nakon rekordne 2019., i ove godine bilježe rezultate koju Rivijeru Crikvenicu smještaju među 10 najuspješnijih hrvatskih destinacija te na drugo mjesto na Kvarneru.

"Naime, ukupno imamo samo 1,80% manje dolazaka u odnosu na 2019. U noćenjima je razlika nešto veća (-5,79%), što je rezultat neprijavljivanja gostiju, i to najviše u nekomercijalnom smještaju, koji se posljednjih godina također prikazuje u turističkim rezultatima. U odnosu na 2019. godinu pad noćenja u nekomercijalnom smještaju iznosi 30%, što nama čini manjak od oko 110.000 noćenja. Slične probleme imaju i druge destinacije na Kvarneru i u ostatku Hrvatske, što je posljedica nedovoljne aktivnosti Državnog inspektorata na terenu. Rivijera Crikvenica je zadržala svoju dobru poziciju na tržištu jer je komercijalni turistički promet gotovo na razini onoga iz 2019. godine."

Kada se promatra turistički uspjeh po mjestima rivijere, u Crikvenici je ostvareno 1,008.992 noćenja, u Selcu 550.402, Dramlju 303.024 i Jadranovu 162.101 - u svim mjestima više nego lani u istom razdoblju. Najviše turističkog prometa ostvareno je u objektima u domaćinstvu (48,28%), potom u hotelima (20,90%), 11,57% u ostalim vrstama smještaja, a u kampovima 6,25%. Ostatak čini nekomercijalni smještaj.

Broj noćenja ostvarenih u hotelima u odnosu na lani porastao je za 38,32%, a u odnosu na 2019. godinu za 12,28%. Prosječna popunjenost hotela s pet zvjezdica povećala se za osam dana u odnosu na 2019., a ostvarena noćenja za 9,44%, dok je taj postotak u hotelima s četiri zvjezdice 2,21%. Broj ostvarenih noćenja u kampovima je bolji u odnosu na 2021. godinu za 36,44% i te  6,39% za 2019. godinu.

Gledajući samo posljednji mjesec, zaključak je da je u razdoblju od 1. do 30. rujna Rivijeru Crikvenica posjetilo 33.867 gostiju te je ostvareno 219.121 noćenja, odnosno 9,91% više noćenja nego lani, te 3,08% manje od rekordne 2019. godine.

Njemački su gosti u rujnu ove godine prednjačili po ostvarenom prometu - imali su udio od 33,46% u noćenjima, a slijede ih domaći gosti sa 19,21%. Austrijanci su treći po redu (10,20%), potom Slovenci (6,24%) i Česi (5,30%). Od navedenih tržišta, njemačko, austrijsko i češko ostvaruju veći broj noćenja u usporedbi s istim razdobljem u 2019. – njemačko tržište bilježi rast za 30,86%, austrijsko 11,71% i češko 13,62%. 

"Statistika pokazuje bolju popunjenost hotela s pet i četiri zvjezdice, a slična je situacija i u obiteljskom smještaju. U tijeku su brojne manje i veće investicije u turistički sektor, a sve u cilju podizanja kvalitete, čime bi se u konačnici trebala produžiti turistička sezona. Kako bismo povećali broj gostiju van glavne sezone, prije svega moramo raditi na osmišljavanju ciljanih atraktivnih programa i paket aranžmana u tome razdoblju, podignuti kategoriju hotela te razinu kvalitete usluge u hotelskom i ugostiteljskom segmentu. Sezonu produžuju i segmenti ponude poput zdravstveno-turističkih sadržaja, wellness i outdoor aktivnosti te vrhunska gastronomija, s obzirom na to da nisu u tolikoj mjeri ovisni o vremenskim uvjetima“, zaključila je Biondić.

Foto: TZ Grada Crikvenice

Autor:  HrTurizam.hr

25. listopada 2022.