Mijenja se Zakon o boravišnim pristojbama. Uključite se u javnu raspravu!

Ministarstvo turizma otvorilo je javno savjetovanje vezno za Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu , a koje je otvoreno do 26.lipnja. 2017.godine. Prema predloženoj uredbi predloženo...

Ministarstvo turizma otvorilo je javno savjetovanje vezno za Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu , a koje je otvoreno do 26.lipnja. 2017.godine.

Prema predloženoj uredbi predloženo je povećanje iznosa boravišne pristojbe za 2018. godinu u glavnoj sezoni za 1 kn (razred A i B) te za ostale sezone i razrede za 0,5 kn. Također, izmijenjeni su iznosi paušala za vlasnike ili korisnike plovila (nautičari).

Tako je predloženo da boravišna pristojba za osobe u domaćinstvu koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi:

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, a plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani:
– osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
– putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
– osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
– vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
– vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se ostvaruje noćenje i o razdoblju sezone, a u Hrvatskoj razvrstana su u četiri  razreda: A, B, C, D i ostala nerazvrstana mjesta.

Iz TZ otoka Krka predlažu da se boravišna pristojba poveća u svim kategorijama za 15% s obzirom da je ista povećana za taj postotak samo kod osoba po noćenju, dok u TZ Zadra daju punu podršku povećanju boravišne pristojbe. „Stav Turističke zajednice grada Zadra je kako je riječ o minimalnom, ali dobrodošlom iskoraku u pozitivnom smislu vezano za visinu boravišne pristojbe. Djelovanje turističkih zajednica temelji se na načelu opće korisnosti te se navedenom inicijativom Ministarstva turizma osiguravaju dodatna sredstva za projekte od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije. S obzirom na vrlo značajne i financijski vrlo zahtjevne projekte, koji predstavljaju platformu marketinškog djelovanja i aktivnosti s ciljem konkurentnosti zadarskog turizma i značajnije marketinške vidljivosti naše destinacije, svakako pozdravljamo i dostavljamo pismo potpore prijedlogu Uredbe o povećanju boravišne pristojbe.“ ističu iz TZ Zadra.

S druge strane, Turističko vijeće Istarske županije ne podržavaju prijedlog uredbe prvenstveno iz razloga jer se prije pisanje Uredbe nije konzultiralo s turističkim gospodarstvom tj. sa strukom, te prijedlog smatraju ishitrenim i nedovoljno argumentiranim „Svakako se zalažemo za kvalitativne promjene u turizmu, s time da se poseban osvrt i fokus stavi na prioritete koje trenutno imamo u turizmu. To je, prije svega, problematika turističkog zemljišta te smanjenje PDV-a u turizmu gdje Hrvatska ima jednu od najviših stopa PDV-a u Europi. lstra se ne protivi povećanju boravišne pristojbe, međutim, jedinstven je stav da prvo treba urediti sustav tj. donijeti dugonajavljivani novi Zakon o turističkim zajednicama i novi Zakon o boravišnoj pristojbi, u kojima će se detaljnije precizirati aktivnosti koje provodi svaka pojedina razina sustava turističkih zajednica u RH, kao i precizna, odnosno transparentnija namjena sredstava prikupljenih s osnova boravišne pristojbe. Osim toga, smatramo da, prioritetno treba vršiti nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe na državnoj razini te posebnu pažnju posvetiti rješavanju problema nenaplaćenih boravišne pristojbe.“ Ističe Turističko vijeće TZ Istarske županije.

Usred turističke sezone mijenja se Zakon o boravišnim pristojbama

Uključite se u javnu raspravu, sada je prilika, kasnije će biti kasno. Promijene Zakona kao i smanjivanje te pojednostavljenje svih drugih administrativnih zapreka su svakako nužne, no mijenjati Zakone i otvarati javnu raspravu / savjetovanje tijekom turističke sezone kada su svi turistički djelatnici zaokupljeni gostima svakako nije dobro jer sami ne mogu sudjelovati te pripremiti kvalitetne argumentirane savjete i prijedloge. Također, Ministarstvo turizma uopće nije poslalo službenu obavijest o istome, barem ga mi nismo dobili.

Kontinentalni turizam i dalje bez podrške

Nažalost odustalo se od prijedloga da se iznos dijela boravišne pristojbe za turistički nerazvijena područja povisi s 2,5 posto na 4,5 posto, te je tako očito poslana jasna poruka o razvoju kontinentanog turizma. Prema Uredbi, iznos dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koji se namjenski koristi za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa u turistički nerazvijenim područjima, utvrđuje se u iznosu od 2,5 % od ukupno uplaćenih sredstava na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe. 

Nažalost do sada ima samo šest komentara, što svakako nije dobro niti dovoljno te je potrebno uključiti širu turističku struku u cijeli proces. Tome i služi esavjetovanje, zato se i uključite. Ne iz političkih konotacija, potrebno nam je manje politike, a više struke i profesionalizma, nego isključivo kroz argumentirane prijedloge i komentare.

Zakon o boravišnim pristojbama se tiče svih nas, zato se uključite u raspravu sa svojim konstruktivnim i argumentiranim prijedlozima jer kasnije će biti kasno.

JAVNO SAVJETOVANJE: Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu

 

Povezana vijest:

MINISTARSTVO TURIZMA PREDLAŽE PRUŽANJE USLUGA ROBINZONSKOG SMJEŠTAJA NA OPG-IMA I DOMAĆINSTVIMA

Ministarstvo turizma predložilo je izmjene Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata koji bi po novome omogućili tzv. robinzonski smještaj u obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima i domaćinstvima. 

Javno savjetovanje za Prijedlog izmjena Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj, Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu otvoreno je do 26. lipnja 2017. putem portala e-Savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN