arca adriatica

Muzej Arca Adriatica – virtualni muzej pomorske baštine Jadrana

Muzej Arca Adriatica je virtualni muzej pomorske baštine Jadrana, kojeg provode hrvatski i talijanski partneri u sklopu provedbe prekograničnog projekta. Namjera je virtualnog muzeja da se posjetitelju omogući virtualna...

Muzej Arca Adriatica je virtualni muzej pomorske baštine Jadrana, kojeg provode hrvatski i talijanski partneri u sklopu provedbe prekograničnog projekta. Namjera je virtualnog muzeja da se posjetitelju omogući virtualna šetnja ovim prekograničnim područjem kako bi se upoznao s bogatstvom pomorskog nasljeđa koji je važan segment identiteta lokalnog stanovništva.

Pomorska baština u virtualnom muzeju Arca Adriatica predstavljena je kroz kategorije kao što su: arhitektura vezana uz pomorstvo, objekti pomorske signalizacije, muzejske ustanove, interpretacijski centri, zbirke i posjetiteljski centri, spomenici, spomen ploče s pomorskim titularima i motivima, kulturno-povijesna baština u priobalju i podmorju te još mnoge druge koje možete istražiti sami.

Glavni cilj projekta razvoj je zajedničkog turističkog proizvoda koji se temelji na načelima društvene i ekološke održivosti i koji u isto vrijeme valorizira, čuva, štiti i promiče maritimnu baštinu. Kroz projekt se povećava vidljivost uključenih destinacija, ali i dostupnost pomorske baštine za cijelo društvo i to zahvaljujući virtualnim i otvorenim muzejima te interpretacijskim centrima u Malinskoj, Cerviji, Veneciji, Rovinju, Tricase Portu i Tkonu. Osim toga želja je upravo kroz interpretacijske centre, muzeje i bazu maritimne baštine povećati broj trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine.

No svakako jedan od najznačajnijih ciljeva je obnova malih tradicijskih barki koje postaju živi primjeri baštine. Kroz projekte Mala barka 1 i 2 na Kvarneru je obnovljeno osam tradicijskih barki, a sada se kroz Arcu Adriaticu obnavlja još njih osam. No osim njihove obnove, želja je educirati mlade i djecu o pomorskim obrtima i vještinama pa su učenici Tehničke škole, smjera brodograđevni tehničar, u sklopu projekta izgradili pasaru prema nacrtima jedne tradicijske pasare sagrađene 1930-ih godina u Lovranu.

S ciljem educiranja i upoznavanja s maritimnom baštinom organiziraju se i izložbe u malim lukama, kao i regate tradicijskih barki poput oniih održanih u Rovinju u lipnju, te Mošćeničkoj Dragi početkom srpnja.

No kolovoz i rujan donose također brojne regate na kojima će se moći vidjeti i upoznati svu raskoš pomorske baštine, pa će se tako u kolovozu prirediti Krčka jedra od 13. do 15. kolovoza, a crikvenički Ribarski tjedan bit će od 28. kolovoza do 4. rujna. Potom se u rujnu u sklopu projekta Arca Adriatica održavaju Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije FIUMARE u Rijeci od 1. do 8. rujna, Smotra i regata tradicijskih barki na jedra “Homo na jidra” u Malinskoj od 10. do 12. rujna te Lošinjskim jedrima oko svijeta od 4.  do 18. rujna.

“Projekt Arca Adriatica pomaže nam da definiramo i profiliramo pomorsku baštinu kao ono čime se ponosimo i ono što daje pečat našoj destinaciji. Prekogranična suradnja s talijanskim partnerima taj učinak umnožava, jer zajednički razvoj jamči veću kvalitetu, uspješnost i razmjenu turista, a prekogranične destinacije kroz EU projekt promiču iste vrijednosti. Tematski turizam je trend u svijetu i nije vezan uz ljetni period, već kao turistički potencijal za obje zemlje utječe na smanjenje sezonalnosti. Tridesetak je kreiranih itinerara maritimne baštine kojima se mogu poslužiti organizatori putovanja, ali i individualni gosti, budući da će svuda naići na neku od ukupno stotinjak markacijskih oznaka, koje pričaju priču o prošlosti i sadašnjosti. „Točka na i“ zasigurno su interpretacijske manifestacije” istaknula je direktorica TZ Kvarnera dr. sc. Irena Peršić Živadinov.

Na području Kvarnera postoje četiri interpretacijska centra – „Kuća od mora“ u Mošćeničkoj Dragi, interpretacijski centar maritimne baštine otoka Krka u Krku, u tijeku je dovršetak centra u Malinskoj, a posebnu pažnju privlači obnovljen i pretvoren u interpretacijski centar brod loger Nerezinac na otoku Lošinju, dodaje Peršić Živadinov.

Zahvaljujući projektu Arca Adriatica, interpretacijski centri otvoreni su i u Tkonu, Rovinju, te u Italiji u Veneziji, Cerviji, i u Tricase Portu. Gostima razgledavaju obnovljene barke kao što su kvarnerski guc, pasara, leut, kojih je na Kvarneru obnovljeno 16, od toga osam tijekom realizacije projekta Arca Adriatica.

Ukupna vrijednost projekta je 3,16 milijuna eura, a financiran je je od strane Europske komisije iz Europskog fonda za regionalni razvoj s 2,69 milijuna eura, a na njemu surađuju 10 partnera iz Hrvatske i Italije. Partneri u projektu su Primorsko-goranska županija, Općine Malinska i Tkon, Turistička zajednica Kvarnera, Ekomuzej „Kuća o batani – Casa di Batana“ , talijanske općine Cervia, Cesenatico, San Benedetto del Tronto, Mediteranski poljoprivredni institut Bari i Sveučilište Ca Foscari Venecija.


Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN