Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine dostupan na eSavjetovanju

Ministarstvo turizma i sporta ( MINTS ) otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 20...

Autor:  HrTurizam.hr

7. lipnja 2023.

Ministarstvo turizma i sporta ( MINTS ) otvorilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine.

Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine po svom sadržaju i temeljnom konceptu srednjoročni je akt strateškog planiranja kojim se pobliže definira provedba strateških ciljeva Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Svrha Nacionalnog plana razvoja održivog turizma do 2027. godine je  provedba strateških ciljeva i doprinosi ostvarivanju pokazatelja učinka Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. i ključnog akta strateškog planiranja za turizam Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine.

Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine definira deset posebnih ciljeva i njima pripadajućih konkretnih mjera koje osiguravaju postizanje pokazatelja ishoda predviđenih ciljeva.

Dio prioritetnih područja iz Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine integrirano je i obrađeno u okviru navedenih posebnih ciljeva, uvažavajući činjenicu da se realiziraju provedbom predviđenih mjera ili je njihova realizacija obrađena u posebnim dokumentima. Pristupačnost je obrađena u Nacionalnom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2027. godine i Akcijskom planu izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2021. do 2024. Problematika domaće i međunarodne povezanosti koja je od visoke razine značaja za turizma pokrivena je aktima strateškog planiranja iz područja prometa.

Biti će puno priče oko istog, pa do tada prvo pročitajte i proučite Nacrt nacionalnog plana razvoja održivog turizma.

eSavjetovanje: Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine

Savjetovanje je otvoreno do 2. 7. 2023.

Autor:  HrTurizam.hr

7. lipnja 2023.