Najviše noćenja u kampovima ostvaruju Nijemci, a slijede ih Slovenci

U 2018. hrvatski su kampovi ostvarili 19.275.307 noćenja i 2.920.316 dolazaka, što predstavlja porast broja noćenja za 1% i broja dolazaka za 3,5% (u odnosu na prethodnu 2017. godinu), javljaju...

U 2018. hrvatski su kampovi ostvarili 19.275.307 noćenja i 2.920.316 dolazaka, što predstavlja porast broja noćenja za 1% i broja dolazaka za 3,5% (u odnosu na prethodnu 2017. godinu), javljaju iz Kamping udruženja Hrvatske ( KUH ) kao zavržni izvještaj za prošlu godinu.

Ukupni smještajni kapacitet u hrvatskim kampovima u 2018. je 248.522 osoba u ukupno 785 objekta (kampova), od čega 214 srednje-velikih kampova (7 kampova više od prethodne 2017. godine) te 571 malih kampova (kampirališta, kamp odmorišta, kampova u (seoskom) domaćinstvu i robinzonskih kampova), tj. 77 više od prethodne godine.

Broj noćenja u kampovima prati kapacitete, te se stoga najviše kamping noćenja ostvaruje u Istarskoj županiji (51%), a slijede Primorsko-goranska (19%) i Zadarska županija (11%). Najveći udio kamping noćenja u ukupnim noćenjima županije imaju Istarska županija, gdje 38% ukupnih noćenja u županiji otpada na kampove te Karlovačka županija, u kojoj na kampove otpada 36% noćenja.

Po zemljama porijekla, najviše noćenja u kampovima RH ostvaruju Nijemci s 35% noćenja, a slijede ih Slovenci s 15%.

Domaći gosti ostvaruju tek 2% noćenja u kampingu RH, te iako je u 2018. ostvaren porast noćenja od 6,3%, postotni udio domaćih noćenja već duži niz godina pada stopom od gotovo 1% godišnje.

Krivulja sezonalnosti kamping noćenja i dalje ukazuje na veoma visoku ovisnost o glavnoj sezoni „sunca i  mora“ i ljetnim školskim praznicima, ističu iz KUH-a, no i naglašavaju kako značaj same špice sezone, 7. i 8. mjeseca, polagano pada iz godine u godinu na račun jačanja ostalih mjeseci te same pred i posezone.

U kampingu je tako čak 62,8% noćenja ostvareno u 7. i 8. mjesecu (u 2017. 64,4%, u 2016. 66,5%).

Na prvom mjestu po popunjenosti kampova nalaze se kampovi Primorsko-goranske i Istarske županije, a izvrstan rezultat postižu i kampovi Zagrebačke županije. Najlošiju popunjenost imaju kampovi sjeveroistočne kontinentalne Hrvatske, od samo 12,4 dana pune popunjenosti godišnje.

Puna godišnja zauzetost kampova tako u 2018. iznosi 77,6 dana, što čini rast od 2,9% u odnosu na 2017., ili 7,5% u odnosu na 2016. godinu.

PRILOG: Turistički promet i kapaciteti u kampovima u Republici Hrvatskoj 2018.

Vijesti: