Nin kao predvodnik održivog turizma razvija novi turistički proizvod – birdwatching turizma

Cjelovito područje Nina i okolice jedinstveni je krajobraz rijetkih biljnih i životinjskih vrsta sa 8 NATURA 2000 staništa, 5 endemične, 4 krit. ugrožene, 1 ugrožena i 5 osjetljive biljke....

Cjelovito područje Nina i okolice jedinstveni je krajobraz rijetkih biljnih i životinjskih vrsta sa 8 NATURA 2000 staništa, 5 endemične, 4 krit. ugrožene, 1 ugrožena i 5 osjetljive biljke. Prostor je to iznimne vrijednosti koji pripada sadašnjim generacijama, kao i onima budućim za koje ih treba očuvati. A to se u Ninu stručno i beskompromisno čini.

Osim jedinstvenosti i značajki ovoga područja, postojanje natura staništa treba zahvaliti i održivom razvoju turizma, kao i svijesti domaćina o važnosti prirode i međuzavisnosti biološke raznolikosti i turizma. U Ninskoj laguni formirala su se vrlo rijetka staništa: niske muljevite i pjeskovite obale s močvarnim dijelovima na kojima je osebujna i jedinstvena flora i fauna, zatim pješčane dine s rijetkim biljkama. Struka prepoznaje ekološku vrijednost staništa u Ninu, tako da su biljne zajednice, vezane uz pjeskovite i muljevite obale, strogo zaštićene i uvrštene kao važna staništa u nacionalnu ekološku mrežu. Očuvanje prirode provodi se po kriterijima najveće svjetske koordinirane mreže područja očuvanja prirode NATURA 2000. Sigurno kako je ninska prirodna baština iznimna regionalna i nacionalna atrakcija, ali i vrijednost za svijet.

Sve to je odlična platforma za održivi i nišni turizam, koji je uvijek imao svoje goste, a pogotovo u današnjem 21. stoljeću gdje se turizam okreće jedinstvenim i autohtonim doživljajima, kojima je Hrvatska najbogatija na svijetu, a pogotovo Nin. Nin kao Europska destinacija izvrsnosti već je prepoznata po njegovanju održivog razvoja sukladno ekološkim načelima posebno od 2010. od kada je postala članica europske EDEN mreže. Projekti kao što su razvoj Eko parka Ninska laguna, uređenja prostora u skladu sa održivim razvojem, do oblikovanja novih turističkih proizvoda kojima su prirodne atrakcije i zaštita NATURA 2000 te zaštita ptica, sve do provođenja raznih ekoloških akcija koje su iznimno važne za razvoj održivog razvoj.

Promatranje ptica Foto:, Iva Skočić

Mogli bi puno knjiga napisati o Ninu, od ljekovitog blata ( U Ninu se nalazi najveće nalazište ljekovitog blata u Hrvatskoj od 120.000 m3 ) , rijetkih i endemičnih biljaka i ptica, proizvodnji soli, najduljoj pješčanoj plaža u Hrvatskoj – Kraljičina plaža (3 km) te bogatoj povijesnoj baštini kao najstariji hrvatski kraljevski grad i kolijevka hrvatske države – no ovaj put fokusirat ćemo se na novi turistički proizvod koji razvijaju u Ninu –  birdwatching.

Prošetate li poljima soli u periodu od ožujka do rujna, možda doživite uzbudljiv trenutak i vidite vlastelicu, a tko bude imao više sreće možda će mu ta rijetka ptica i pozirati. S obzirom da upravo sada vlastelica ima gnijezdo blizu šetnice u poljima soli, spretniji mogu napraviti lijepe fotografije.” ističe direktorica Turističke zajednice Grada Nina Marija Dejanović. Možda svima priča o vlastelicu nije posebno zanimljiva, no birdwatching je danas svjetski pokret za kojim luduju deseci milijuna Europljana.

Samo u Velikoj Britaniji godišnje se na birdwatching potroši čak 500 milijuna eura, a zanimljivo kako čak 60 milijuna Amerikanaca promatra ptice. Koliki je potencijal u birdwathing turizmu govori i podatak da Murizt, nacionalni park u Njemačkoj glavninu prihoda ostvaruje od birdwatchera, kroz 600 posjeta godišnje, što regiji donosi 13 milijuna eura i 628 stalnih radnih mjesta. Inače, radi se o tržištu Velike Britanije, Nizozemske, Danske, Francuske i Švedske koji su predvodnici birdwatchnig turizam u Europi.

Ukupna promidžba EDEN destinacije Nin usmjerena je na ekološki turizam s naglaskom na ptičji svijet te ostale oblike turizma koje u svojoj osnovi imaju održivi razvoj. Ninska laguna s muljevitim i pjeskovitim plitkim obalama te s močvarnim predjelima u okruženju solane, iznimna je biološka vrijednost i predstavlja jedno od rijetkih staništa na hrvatskoj obali i na tlu Europe. Stoga se upravo na prostoru Ninske lagune zadržavaju ptice gnjezdarice, selice i zimovalice, a taj su prostor izabrale za svoj dom jer vegetacija slanjača (halofita) pruža optimalne uvjete močvarnim vrstama ptica za život i produženje vrste. “Promatrači ptica ovdje sa zadovoljstvom mogu promatrati pojedine vrste ptica, poput rijetke vlastelice (Himantopus himantopus) upisane u IUCN Crvenu listu ugroženih vrsta, morskog kulika, pijukavica i druge. A upravo za pticu vlastelicu koju se može smatrati endemičnom, zabilježeno je povećanje broja parova koji posjećuju lagunu svake godine. Velika je to radost jer se populacija te vrste ptice u Europi opasno smanjila” dodaje Dejanović.

Nakon dobivanja nagrade EDEN – Europske destinacije izvrsnosti  u 2010. koja uključuje održivi razvoj Turistička zajednica Grada Nina započela je s obilježavanjem Europskog dana prebrojavanja ptica s edukacijskim i ekološkim susretima na poljima Solane Nin. Proteklih sedam godina uloženih napora pri oblikovanju novog turističkog proizvoda tzv. birdwatching turizma, Nin je usmjeren na razvoj Centra za promatranje ptica sjeverne Dalmacije, te izgradnju, rekonstrukciju i kompletno opremanje tematskih staza više kilometara sa svom potrebnom opremom za promatranje ptičjeg svijeta kao i razvoj više promatračnica u Ninskoj laguni. Centar za posjetitelje bi trebao biti s namjenom interpretacije i edukacije posjetitelja o bogatstvu zaštićenih područja i Natura staništa te prirodne baštine Nina, Paga i sjeverne Dalmacije.

Nin je pun turističkih jedinstvenih, autohtonih i istinitih priča, razvijaju se dugoročno i održivo, te kada bi još imali pravu podršku cijelog sustava za brži i kvalitetniji razvoj, ne masovnog nego održivog i nišnog turizma, svakako bi bili predvodnici u cijeloj Europi. Dokaz kvalitetnog rada kao i specifičnog i jedinstvenog prostora naravno dolazi iz cijelog Svijeta, gdje razni kako znanstveni tako i turistički stručnjaci dolaze u Nin kako bi ga doživjeli i primijenili uspješne koncepte održivog razvoja.

Svakako preporučujem da svakako bacite pogled na Nin kao predvodnika održivog i nišnog turizma.

 

Naslovna fotografija: Vlastelica na gnijezdu i fotograf – Marija Dejanović

Povezana vijest: Nin kandidirao projekt Ninske lagune vrijedan 25 milijuna kuna

 

 

 

Vijesti: