Objavljena Strategija razvoja turizma općine Pakoštane

U srpnju prošle godine, napravljena je Analiza stanja turizma Općine Pakoštane koja je predstavila polazišnu osnovu za daljnje planske i razvojne akt...

Autor:  Goran Rihelj

26. srpnja 2021.
U srpnju prošle godine, napravljena je Analiza stanja turizma Općine Pakoštane koja je predstavila polazišnu osnovu za daljnje planske i razvojne aktivnosti koje se vezuju za turizam ovog područja, a koju je radio Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci ( FMTU ). Kako je navedeno, analiza stanja turizma obuhvaćala je postupak koji uključuje analizu općih značajki...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  Goran Rihelj

26. srpnja 2021.