Objavljena Strategija razvoja turizma općine Pakoštane

U srpnju prošle godine, napravljena je Analiza stanja turizma Općine Pakoštane koja je predstavila polazišnu osnovu za daljnje planske i razvojne aktivnosti koje se vezuju za turizam ovog područja,...

U srpnju prošle godine, napravljena je Analiza stanja turizma Općine Pakoštane koja je predstavila polazišnu osnovu za daljnje planske i razvojne aktivnosti koje se vezuju za turizam ovog područja, a koju je radio Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci ( FMTU ).

Kako je navedeno, analiza stanja turizma obuhvaćala je postupak koji uključuje analizu općih značajki općine Pakoštane njenih specifičnosti kao i analizu turističke ponude i potražnje općine. Posebna je pažnja posvećena analizi stavova dionika koji žive i rade u općini Pakoštane jer su upravo oni najznačajniji nositelji njenog razvoja.

Rezultati provedenih analiza ukazuju na kontinuirani porast potražnje za Pakoštanima što je potaknulo i rast turističke ponude. Ipak, neosporni potencijal, u kontekstu izvanredne prirodne i kulturne baštine općine, još uvijek ostaje neiskorišten. Ključni ograničavajući čimbenici razvoja (ali i izazovi) proizlaze iz izražene sezonalnosti turističkog prometa i poslovanja. Stoga se ključ uspjeha prvenstveno vidi u ublažavanju sezonalnosti kroz kvalitativni iskorak u strukturi smještajnih kapaciteta i ostalim turističkim proizvodima koje općina nudi” navodi se međuostalom u analizi te daje zaključak kako je u budućem razvoj turizma u općini Pakoštane potrebna sinergija i suradnja svih relevantnih dionika u turizmu, od privatnog do javnog sektora, kojom bi se kreiralo „više od sunca i mora“ i postigla veća konkurentnost i održivost destinacije.

Nakon skoro godinu dana, FMTU je ne temelju analize stanja turizma izradio strategiju razvoja turizma općine Pakoštane, a koje je jednoglasno usvojena na 1. sjednici Općinskog vijeća Općine Pakoštane 22. 07. 2021. 

Strategija razvoja turizma općine Pakoštane predstavlja strateški dokument koji definira načine transformacije masovnog, izrazito sezonalnog turizma „sunca i mora“ u visoko konkurentan turizam profiliranog integralnog proizvoda koji sinergijski povezuje identificirane specifične oblike turizma kao odgovor na izazove turbulentnog okruženja.

Također, strategija dijagnosticira ključne probleme turističkog poslovanja te postavlja konkretne strateške pravce u uvjetima pandemije i postpandemijskog turističkog razvoja. “Polazište predstavlja afirmacija četiri dimenzije održivog razvoja (ekološka, socio-kulturalna, ekonomska i tehnološka održivost) koje se implementiraju u svim strateškim pravcima, mjerama i aktivnostima u cilju održive valorizacije prirodnih i kulturnih preduvjeta u kreiranju nove vrijednosti za turista i domicilno stanovništvo u uvjetima informatizacije i digitalizacije – turizam 2.0“, navode iz Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilište u Rijeci ( FMTU ).

Strategija definira u promatranom razdoblju 2021.-2025 konkretne prijedloge unapređivanja infrastrukture i smještajne ponude, inoviranja specifičnih oblika turizma (ljetni odmorišni, outdoor, kulturni, ruralni i nautički turizam) u funkciji diferenciranja i naglašavanja vlastitih posebnosti, osmišljavanja inovativne promotivne strategije i unapređivanja upravljanja razvojem turizma temeljenog na participativnom upravljanju i aktivnom uključivanju svih dionika. Strateški pravci su operacionalizirani konkretnim mjerama, aktivnostima i akcijskim planom s postavljenim indikatorima i vremenskim razdobljem realizacije. 

Implementacija strategije razvoja pruža mogućnost održive preobrazbe turizma općine Pakoštane usmjerenog novim ciljnim segmentima temeljenog na inovativnim turističkim proizvodima i digitalnoj interpretaciji i prezentaciji u funkciji repozicioniranja na tržištu. Općina Pakoštane mora prerasti u sinonim jedinstvenog turističkog doživljaja temeljenog na sinergiji tradicijskih vrijednosti, prirodne raznolikosti i suvremenih turističkih sadržaja” dodaju iz FMTU-a.

U procesu izrade strategije sudjelovali su svi ključni dionici turizma općine Pakoštane te je tijekom izrade postignuta suglasnost oko temeljnih pravaca i ciljeva turističkog razvoja ove resursno raznovrsne općine značajnih potencijala.

Obogaćivanje odmorišnog turizma i preusmjeravanje prema nautičkom, outdoor, kulturnom i ruralnom turizmu naglašavajući autohtone, lokalne vrijednosti i tradiciju, kao i unapređivanje prezentacije, održive marketinške komunikacije i interpretacije (storytelling) postavljaju mogućnosti tržišnog repozicioniranja općine Pakoštane kao prepoznatljive i visoko konkurentne destinacije aktivnog odmora temeljenog na multisenzorskom doživljaju izvorne Dalmacije – navodi se u zaključku strategije razvoja općine Pakoštana.

U kojem smjeru će se razvijeati turizam u općini Pakoštane, proučite u prilogu.

Prilog:

  1. Strategija razvoja turizma općine Pakoštane

2. Analiza stanja turizma Općine Pakoštane s akcijskim planom

Naslovna fotografija: TZ Pakoštane

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN