Obrazovanje i zadržavanje kvalitetnog kadra, produljenje turističke sezone, očuvanje autentičnosti destinacija te porezna politika u turizmu kao ključ

Posebni Masterclass na temu „Spring & Tourism Masterclass“ koji je u formatu panel rasprave i uvodne stručne prezentacije održan u visokoj školi...

19. travnja 2019.
Posebni Masterclass na temu „Spring & Tourism Masterclass“ koji je u formatu panel rasprave i uvodne stručne prezentacije održan u visokoj školi Edward Bernays u Zagrebu u suradnji sa Jutarnjim listom detektirao je ključne izazove u područjima kao što su  obrazovanje i zadržavanje kvalitetnog kadra u Hrvatskoj, produljenje turističke sezone, očuvanje autentičnosti destinacija te porezna polit...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium
19. travnja 2019.