Od 1. veljače su na snazi nova pravila izdavanja EU digitalnih COVID potvrda u RH

Od 1. veljače u Hrvatskoj su na snazi nova pravila izdavanja EU digitalnih COVID potvrda koja su usklađena s EU Uredbom i Preporukom Vijeća. Izmjene s...

Autor:  HrTurizam.hr

1. veljače 2022.

Od 1. veljače u Hrvatskoj su na snazi nova pravila izdavanja EU digitalnih COVID potvrda koja su usklađena s EU Uredbom i Preporukom Vijeća.

Izmjene se odnose na pravila izdavanja i rokove valjanosti COVID potvrda o testiranju i cijepljenju. Novim pravilima definirane su razlike u primjeni COVID potvrda na području RH i na graničnim prijelazima.

Potvrde o testiranju temeljem PCR testa još uvijek vrijede 72 sata od trenutka uzimanja uzorka. Za testiranja brzim antigenskim testom potvrda na granicama valjana je 24 sata, dok u nacionalnoj primjeni ona vrijedi 48 sata.

Potvrda o primarnom cijepljenju (1/1, 2/2) izdaje se kada od posljednje doze u seriji nije prošlo više od 270 dana. Mogu je zatražiti osobe cijepljene cjepivima koja se primaju u jednoj (1/1) ili dvije doze (2/2), osobe koje su prebolje bolest COVID19 te su cijepljene jednom dozom cjepiva koje se prima u jednoj dozi (1/1) ili jednom dozom cjepivom koje se prima u dvije doze (1/1).

Covid potv rde2022

Od 1. veljače nije više moguće zatražiti potvrdu o primarnom cijepljenju stariju od 270 dana. Ranije preuzete potvrde i dalje će vrijediti 365 dana na području RH, ali ne i za prelazak granice. Navedene potvrde moguće je zatražiti od dana cijepljenja zadnjom propisanom dozom, ali za prelazak granice one vrijede tek 14. dan od dana cijepljenja zadnjom propisanom dozom.

Za pribavljanje potvrde o booster cijepljenju važno je da od posljednje doze u seriji nije prošlo više od 365 dana. Izdaje se za sva dodatna cijepljena nakon obavljenog primarnog cijepljenja. Bitno je naglasiti kako u se sustavu EU digitalnih COVID potvrda preboljenje se ni u jednom slučaju ne priznaje kao booster doza, bilo da je do preboljenja došlo prije ili nakon obavljenog cijepljenja.

Potvrde izdane temeljem prve doze cjepiva koje se prima u dvije doze od sada vrijede isključivo za primjenu unutar RH te, od 1. veljače, njima nije moguć prelazak granice.

Više o pravilima izdavanja: https://eudigitalnacovidpotvrda.hr/hr/covid-potvrde

Foto: Koronavirus.hr

Autor:  HrTurizam.hr

1. veljače 2022.