Od sada su meteorološke prilike u NP „Krka“ dostupne u realnom vremenu

Od sada može se kvalitetnije planirati svoj posjet Nacionalnom parku „Krka“ zahvaljujući meteorološkim mjerenjima dostupnim u realnom vremenu.  Automa...

Autor:  HrTurizam.hr

23. prosinca 2023.

Od sada može se kvalitetnije planirati svoj posjet Nacionalnom parku „Krka“ zahvaljujući meteorološkim mjerenjima dostupnim u realnom vremenu. 

Automatske meteorološke postaje postavljene su na Skradinskom buku i u Eko kampusu „Krka“ u Puljanima. Podaci s tih postaja, opremljenih senzorima za mjerenje temperature, vlažnosti i tlaka zraka, smjera i brzine vjetra, količine oborina, solarnog zračenja i UV indeksa, obogaćuju meteorološku bazu podataka. K tomu se u realnom vremenu prenose sabirnom središtu preko komunikacijske jedinice sa solarnim sustavom.

Ovakve suvremene i profesionalne meteorološke postaje omogućuju nam uvid u trenutne vremenske prilike u Parku. Informacije koje one prikupljaju pohranjuju se u baze podataka, iz kojih će se promjene vremena moći pratiti na mjesečnoj i godišnjoj razini. Podaci dobiveni s njih moći će se uspoređivati s prosječnim vrijednostima, odnosno moći će se utvrditi odstupanja uzrokovana klimatskim promjenama“, kazala je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica i dodala: „Pomoću ovog alata dobit će se bolji prikaz vremenskih pojava na mikrolokacijama, što je izuzetno značajno i za lokalno stanovništvo koje se bavi poljoprivredom ili stočarstvom, stoga vjerujemo da će kvalitetnije praćenje vremena i klime na ovom području doprinijeti učinkovitijem upravljanju resursima.“ 

Screenshot 2023 12 23 at 11

Sve veća potreba za meteorološkim podacima u realnom vremenu dovela je do modernizacije mjerenja uvođenjem automatskog mjerenja meteoroloških pojava.

Automatski meteorološki mjerni sustavi objedinjuju potrebu za kontinuiranim zapisom podataka o osnovnim meteorološkim elementima i njihovim prijenosom u bazu podataka. Mjerenja i opažanja i prikupljanje i obrada meteoroloških podataka obavljaju se prema strogo definiranim pravilima koja osiguravaju njihovu podudarnost prema mjestu i vremenu. Podatci dobiveni na dvjema automatskim mjernim postajama u Nacionalnom parku „Krka“ doprinijet će preciznijem mjerenju vremenskih pojava ne samo na pojedinim mikrolokacijama na njegovu području, već i u širim zonama, odnosno na širem geografskom prostoru. 

Autor:  HrTurizam.hr

23. prosinca 2023.