Od veljače do rujan zabilježeno 47% manje prometa

Za sve djelatnosti u razdoblju od 24.02. do 20.09.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.- 20.09.2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 26%, i smanjenje iznosa računa od 18%, govore podaci Porezne uprave. No,...

Za sve djelatnosti u razdoblju od 24.02. do 20.09.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.- 20.09.2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 26%, smanjenje iznosa računa od 18%, govore podaci Porezne uprave.

No, podaci otkrivaju i veliki pad u turističkom sektoru. Naime, u djelatnosti I – pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 40%, a iznosa računa od 47%. Pretvoreno u brojke, radi se o oko deset milijardi kuna manje prometa.

Porezna uprava

Također, uspoređujući razdoblje od 14.09. do 20.09.2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljivo je slijedeće:

Za sve djelatnosti u razdoblju od 14.09. do 20.09.2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 19%, smanjenje iznosa računa od 18%.  U djelatnosti I -pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 27%i iznosa računa od 48%.

No, u rujnu je ostvaren određeni oporavak, te je tako pad ipak puno manji. Uspoređujući drugi tjedan rujna 2020. godine (07.09.-13.09.2020.), s trećim tjednom rujna 2020. godine (14.09.-20.09.2020.) podaci govore kako je za sve djelatnosti vidljivo smanjenje broja računa od 2%dok je iznos računa manji za 3%. U djelatnosti I – pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 4%, te smanjenje iznosa računa od 8%.

 

 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN