Otvoren Javni poziv za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja s područja Vukovarsko-srijemske županije

Opremanje smještajnih kapaciteta te njihovih pratećih sadržaja.

Autor:  HrTurizam Promo

14. lipnja 2024.

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Vukovarsko - srijemskom županijom raspisala je Javni poziv za podizanje kvalitete pružatelja usluga smještaja s područja Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu.

Cilj je ovog poziva unaprijediti kategorizaciju smještajnih objekata, podići razinu usluga i raznolikost turističke ponude u županiji.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije za sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma na području Vukovarsko-srijemske županije, a koji doprinose povećanju broja dolazaka i noćenja turista, unapređenju turističke kvalitete usluge i sadržaja, razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista, aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista, izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja, stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Vukovarsko-srijemske županije, podizanju svijesti o važnosti turizma za gospodarski oporavak.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva u 2024. godini iznosi 85.000,00 eura. Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom korisniku iznosi do 50% ukupnih NETO prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 eura. Porez na dodanu vrijednost, te sve ostale zakonom regulirane pristojbe se smatraju neprihvatljivim troškom.

Sredstva potpore odobravat će se za slijedeće aktivnosti, odnosno prihvatljivi troškovi financiranja su: obnova, rekonstrukcija i opremanje postojećih smještajnih kapaciteta, te njihovih pratećih sadržaja s ciljem podizanja kvalitete i standarda (interijer-isključivo unutarnje uređenje), trošak ulaganja u obnovljive izvorne energije ( solarni paneli, dizalice topline i dr.), uređenje i izgradnja dodatnih sadržaja-bazeni ( minimalne vodene tlocrtne površine 30m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), saune, jacuzzi, dodatni sadržaji uz bazene, sportsko-rekreacijski i zabavni sadržaji, prostori za tematska i zabavna događanja, igraonice i sadržaji za djecu i sl., obnova i opremanje kampova, kamp naselja i kamp odmorišta, trošak hortikulturnog uređenja okoliša, odnosno manji građevinski i zemljani radovi-do 30% ukupne vrijednosti prijavljenog projekta, uređenje i opremanje dječjih igrališta, te pješačkih i poučnih staza na vlastitom imanju, izrada vidikovca, promatračnice, stijene za penjanje, zip line i sl.

Javni poziv otvoren je do 5. srpnja 2024. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za tu namjenu. Pristigle prijave se obrađuju, te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja u poštanskom uredu. Prijave pristigle nakon utroška planiranih sredstava i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/19) s područja Vukovarsko-srijemske županije i to:

  • Hoteli ( Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 56/16)),
  • Kampovi (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)),
  • Ostali ugostiteljski objekti za smještaj: (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom, objekt za robinzonski smještaj), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN 9/16; NN 54/16; NN 61/16; NN 69/17) – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp odmorište), Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ( NN 54/16; NN 69/17)- vinotočje/kušaonica, izletište, soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp odmorište).

Obrasci javnog poziva objavljeni su na službenim stranicama www.visitsrijem-slavonija.eu 

Autor:  HrTurizam Promo

14. lipnja 2024.