Otvoreno javno savjetovanje oko popisa zaštićenih lokaliteta po županijama

Foto: Pixabay.com...

Ministartvo turizma je na temelju članka 70. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu otvorilo javno savjetovanje oko popisa zastićenih lokaliteta po županijama.

Zaštićena cjelina (lokalitet) znači područje, prostor ili objekt na kojem se nalaze ili koji sadržava prirodne, kulturne, povijesne, tradicijske i druge vrednote na kojem usluge turističkog vođenja može pružati samo ovlašteni turistički vodič.

Izdvajamo iz Zakona o pružanju usluga u turizmu.

  • uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima); time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita:
  • daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično;

Upravo iz priloženog važno je detektirati koji su to zaštićeni lokaliteti u Hrvatskoj kako bi se zaštitilo domaće turističke vodiče te još važnije kako bi se zaštitila točna i istinita interpretacija naše baštine i zaštićenih lokaliteta.

Jedna od negativnih implikacija sukladno izmjenama Zakona o pružanju usluga u turizmu, a sukladno usklađenosti s propisima Europske unije, je upravo što je omogućila da strani turistički vodiči bez ikakve kontrole i obrazovanja o našoj povijesti pričaju priču koju oni žele tj. smatraju da je točna i dovoljna, a nisu prošli edukaciju za naše lokalitete.

Točna i kvalitetna interpretacija je ključna. Mora nam biti stalo do priče koja se priča o našoj povijesti, baštini, identitetu, načinu i kulturi življenja.

Prijedlog zaštićenih lokaliteta po županijama

Zaštićene cjeline (lokaliteti) određuju se po županijama, odnosno nacionalni parkovi i parkovi prirode u zasebnim točkama radi pripadnosti području jedne ili više županija, a u prilogu o javnom savjetovanju nalazi se i trenutni popisa zaštićenih lokaliteta po županijama.

Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče

Također, na javnoj raspravi je i Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče. Ovim Pravilnikom propisuje se ispitni program stručnog ispita za turističkog vodiča,  broj nastavnih sati, sastav ispitne komisije, uvjete koje mora ispunjavati nastavno osoblje te način polaganja ispita.

Uključite se u javnu raspravu, sada je trenutak da se kvalitetno definira popis svih lokaliteta, kasnije će biti kasno.

PRILOG:

JAVNO SAVJETOVANJE O POPISU ZAŠTIĆENIH CJELINA (LOKALITETA) PO ŽUPANIJAMA

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE VODIČE

Vijesti: