Pokrenut proces nacionalnog brendiranja obiteljskog smještaja kao “Izvorno hrvatskog domaćinstva”

Slijedom smjernica ovog operativnog plana proizašlog iz Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, ZOT je pokrenuo inicijativu za nacionalno brendiranje obiteljskog smještaja kao “Izvorno hrvatskog domaćinstva”. Kao potpora...
Slijedom smjernica ovog operativnog plana proizašlog iz Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine, ZOT je pokrenuo inicijativu za nacionalno brendiranje obiteljskog smještaja kao “Izvorno hrvatskog domaćinstva”.

Kao potpora nacionalnom brendiranju predloženo je i poticajno financiranje u vidu kredita sa povoljnom kamatnom stopom koja ne bi trebala prelaziti 2%. Izvor financija mogu biti poslovne banke i /ili HBOR, a subvencija se može planirati kroz proračune Ministarstva turizma, Ministarstva gospodarstva, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministrastva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U dokumentu u privitku su navedene mjere EU sa fondovima, koje se mogu primijeniti na razvoj obiteljskog mikropoduzetnitva u turizmu.

Dio operativnih mjera iz Nacionalnog programa unapređenja obiteljskog smještaja već provode neke županije : Istarska županija kroz regionalno brendiranje obiteljskog smještaja programom “Domus bonus”, dodjelom bespovratnih sredstava za “Istra bed & bike” smještaj u domaćinstvu do maksimalon 10.000,00 kn za opremanje sadržajima koji su potrebni cikoturistima, zatim Primorsko goranska županija kroz brendiranje obiteljskog smještaja markom “Kvarner family” i diverzifikacijskim podbrendovima “Bike friendly”, “Hike friendly” i “Pet friendly” te subvencioniranjem kamata poslovnih banaka sa 4, odnosno 5% za mikrokredite od 20.000 do 100.000 kn tako da za krajnje korisnike kamata iznosi od 0,75 do 2% za ciljane mikrokredite namijenjene unapređenju kvalitete obiteljskog smještaja pod markom “Kvarner family”. U Zadarskoj županiji se također provodi brendiranje obiteljskog smještaja znakom kvalitete “Welcome”, a Zadarska županija također subvencionira kamatu poslovnih banaka za kredite namijenjene unapređenju obiteljskog smještaja po modelu Primorsko goranske županije.

like-home-2

Foto: TZ Šibensko kninska županija

Šibensko kninska županija provodi program brendiranja obiteljskog smještaja markom kvalitete “Like Home”, a planira se uvođenje subvencioniranja kamata po modelu Primorsko goranske i Zadarske županije.

Splitsko dalmatinska županija provodi program unapređenja obiteljskog smještaja kroz cjelogodišnju edukaciju domaćina, te dodjeljuje i bespovratna sredstva domaćinima za unapređenje kvalitete. Potpore se isplaćuju do najviše 30.000,00 kn odnosno 50% planirane investicije i/ili do istog iznosa kao subvencija kamata na kredite poslovnih banaka od 2 postotna poena. Grad Dubrovnik također provodi već više godina program unapređenja obiteljskog smještaja kojemu su ciljevi organiziranje domaćina, brendiranje, zajedničko nastupanje na tržištu, zajednička booking platforma. Grad Dubrovnik program unapređenja kvalitete obiteljskog smještaja podupire sa milijun kuna bespovratnih sredstava . Sredstva se dodjeljuju domaćinima koji zadovoljavaju kriterije investiranja u kvalitetu ponude (bazeni, sadržaji za djecu, mini wellness i slično).

Što to točno znači “Izvorno hrvatsko domaćinstvo”?

Krovni, nacionalni program poticaja obiteljskg smještaja trebao bi biti povezan uz nacionalnu prepoznatljivost kvalitete kao “Izvorno hrvatskog domaćinstva”. Što to znači ? Svako domaćinstvo bi trebalo ulagati u elemente regionalne prepoznatljivosti sukladno graditeljskoj tradiciji određene regije, ali i kroz opremanje interijera kao i uređenje okoliša. Tako uvedeni tradicijski elementi dali bi notu “HR” prepoznatljivosti, ali i regionalne specifičnosti. Kroz taj program bi se i obnovili kapaciteti , ali uvele i nove tehnologije, a sve što se uvodi trebalo bi najmanje 50% biti proizvedeno u Hrvatskoj, uključujući i digitalnu tehnologiju. Također sami domaćini bi se trebali osobno predstavljati na obaveznoj web stranici domaćinstva.

Sve to zajedno pridonijelo bi boljoj prepoznatljivosti brenda hrvatskog obiteljskog smještaja. Ovaj bi program trebao biti poduprijet povoljnim kreditnim sredstvima kojima kamata ne bi smjela prelaziti 2% odnosno 1% za turistički nerazvijena područja i područja od posebne državne skrbi. Izvor kreditnih sredstava mogle bi biti poslovne banke i / ili HBOR a izvor sufinancranja, kako je već navedeno, iz nekoliko Ministarstava koja imaju zadaću razvoja mikropoduzetništva, demografske obnove, razvoja ruralnih krajeva, razvoja kvalitete turističke ponude.

Foto: www.kvarnerfamily.h

Foto: www.kvarnerfamily.hr

Prelliminarni prijedlozi i pisma namjere prema Ministrastvu turizma odaslani su prije godinu dana, a između ostaloga predloženo je formiranje radnog tima sastavljenog od predstavnika Ministarstva turizma, Zajednice obiteljskog turizma HGK i HBORa. Taj je radni tim trebao razraditi polazne osnove za implementaciju ovog složenog programa koji ima i jednu vrlo važnu komponentu, a to je zapošljavanje domaće proizvodnje opreme i domaće uslužne djelatnosti, ali na korektan i konkurentan način. Nadamo se da će se, unatoč već objavjenim drukčijim programima Ministarstva turizma, ipak uvažiti smjernice Nacionalnog programa za unapređenje obiteljskog smještaja i strateško partnerstvo Zajednice obiteljskog turizma HGK, kako bi se operacionalizirao učinkovit i održiv program kreditiranja unapređenja kvalitete obiteljskog smještaja Republike Hrvatske.

Hrvatski obiteljski smještaj to zaslužuje jer pored ogromnog doprinosa rezultatima turističkog prometa biježi i jako dobre recenzije gostiju.

Nedo Pinezić, predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja pri HGK

Povezane vijesti: