Poziv na sudjelovanje u izradi Strategije razvoja apiturizma Karlovačke županije

Karlovačka županija postaje prva županija u RH koja je razvoj apiturizma prepoznala kao strateški prioritet.

Autor:  HrTurizam.hr

26. siječnja 2024.

Udruga ruralnog turizma Hrvatske u suradnji s Hrvatskim apiterapijskim društvom izrađuje Strategiju razvoja apiturizma Karlovačke županije te poziva dionike, građane i građanke na aktivno sudjelovanje u analizi postojećeg stanja koja traje do 31. siječnje 2024.

Strategija se izrađuje u suradnji s Regionalnom turističkom zajednicom Karlovačke županije uz podršku Hrvatske turističke zajednice za razdoblje do 2028. i predstavlja prvu ovakvu inicijativu u Republici Hrvatskoj.

Podaci za analizu postojećeg stanja prikupljaju se putem upitnika, terenskih obilazaka, zahtjeva za dostavom informacija i povezanih istraživanja. 

Upitnici su upućeni na preko 500 e-mail adresa ugostiteljskih objekata uključivo privatne iznajmljivače, turističkih zajednica, nositelja turističkih atrakcija, turističkih agencija i vodiča, suvenirnica, vrtića i škola te županijskih i gradskih institucija i ustanova. 

Upitnicima se prikupljaju informacije o upotrebi i korištenju meda, stavovima o razvoju apiturizma i interesu za uključivanje kako bi Strategija bila utemeljena na stvarnim potrebama lokalne zajednice.

Za udruge pčelara te pčelare i pčelarke kreirani su posebni upitnici kojima se prikupljaju podaci o stanju pčelarstva u Karlovačkoj županiji, izazovima te interesu za razvoj apiturističke ponude. 

"Čak i u slučaju kada pojedini pčelar ili pčelarka nije direktno zainteresiran za apiturizam ili apiterapiju, njihova mišljenja su nam važna jer će možda biti u prilici sudjelovati u provedbi Strategije na neki drugi način. Naprimjer, možda će lakše plasirati svoj med ili medne proizvode ugostiteljima ili ustanovama koje se odluče na povećanje upotrebe meda iz Karlovačke županije. Istovremeno, važni su nam i odgovori svih ostalih dionika, a osobito građana i građanki jer će se aktivnosti i proračun Strategije razvijati sukladno njihovim potrebama", istaknula je Aleksandra Kuratko Pani, voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske.  

Uz upitnike, izrađivači su proveli terenske obilaske pčelara koji pružaju apiturističke usluge i uputili niz zamolbi za dostavu podataka nadležnom institucijama na državnoj razini te u Karlovačkoj županiji kojima ovom prilikom zahvaljuju na suradnji.

Foto: Udruga ruralnog turizma Hrvatske Foto: Udruga ruralnog turizma Hrvatske

Svrha izrade strategije

Svrha izrade Strategije je analiziranje uvjeta i mogućnosti za daljnji razvoj apiturizma Karlovačke županije, prepoznavanje realnih tržišnih prilika, definiranje vizije i misije razvoja, strateških ciljeva i smjernica te kreiranje optimalnog akcijskog plana za njenu provedbu, a sve s ciljem odgovorne i optimalne valorizacije i korištenja apiturističkih potencijala kao pretpostavke održivog razvoja destinacije. 

Usvajanjem ove Strategije, Karlovačka županija postaje prva županija u Republici Hrvatskoj koja je razvoj apiturizma prepoznala kao strateški prioritet u cilju efikasnog povezivanja poljoprivrede i turizma i obogaćivanja svoje turističke ponude.

Metodologija

Izrađivači ove strategije su Udruga ruralnog turizma Hrvatske zajedno s vanjskim suradnicima i pridruženim partnerom Hrvatskim apiterapijskim društvom za naručitelja - Regionalnu turističku zajednicu Karlovačke županije. Za potrebe izrade Strategije prikupljat će se informacije putem upitnika, uredskih istraživanja, terenskog snimanja te sastanaka i konzultacija s nizom relevantnih dionika, ali i direktno od ostalih institucija. 

Uz institucije, Udruga će u procesu izrade Strategije surađivati s pčelarima i pčelarskim udrugama, pružateljima ugostiteljskih, turističkih i ostalih povezanih usluga, turističkim zajednicama, LAG-ovima i drugim lokalnim udrugama, i ostalim dionicima s područja Karlovačke županije. Očekuje se kako će participativni način izrade Strategije i umrežavanje dionika pozitivno utjecati na njenu provedbu u cilju održivog razvoja Karlovačke županije.

Izrađivači strategije

Udruga ruralnog turizma Hrvatske je nacionalna strukovna udruga koja okuplja okuplja pružatelje usluga u posebnim oblicima turizma u ruralnom prostoru, turističke zajednice, akademske institucije, LAG-ove i druge lokalne udruge te privatne osobe s područja cijele Republike Hrvatske. Udruga se bavi zagovaranjem, promocijom ruralnog turizma, izradom strateških dokumenata, edukacijama i umrežavanjem pri čemu razvija i održava partnerske odnose s nizom dionika na svim razinama. Više o udruzi možete pronaći na www.idemonaselo.hr.

Hrvatsko apiterapijsko društvo je strukovna udruga koja aktivno razvija i promovira suvremeno pčelarstvo, apiterapiju, apiturizam, apipedagogiju i apikulturu u skladu sa znanstveno dokazanim pozitivnim svojstvima pčelinjih proizvoda te najvišim standardima struke. HAD upotrebljava žig registriran pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo kojim ističe educirane pružatelje apiterapijskih i apiturističkih usluga i pčelarske proizvode i prerađevine proizvedene sukladno zakonskim propisima u cilju zaštite potrošača i korisnika usluga. Više o Hrvatskom apiterapijskom društvu možete pronaći na

Foto: Udruga ruralnog turizma Hrvatske

Autor:  HrTurizam.hr

26. siječnja 2024.