PP Lastovsko otočje - poziv za koncesijsko odobrenje za brodove u kružnim putovanjima

Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje" objavilo je Javni poziv za dostavu ponude za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju prijevoza z...

Autor:  HrTurizam.hr

31. ožujka 2023.

Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje" objavilo je Javni poziv za dostavu ponude za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju prijevoza za brodove u kružnim putovanjima u svrhu posjećivanja Parka prirode Lastovsko otočje. Koncesijsko odobrenje daje se u svrhu posjećivanja Parka s pristajanjem u akvatoriju unutar granica parka prirode nakon 12:00 sati i odlaskom do 12:00 sati sljedećeg dana.

Broj koncesijskih odobrenja u ovom pozivu za 2023. godinu nije ograničen. Novčana naknada obračunava se prema duljini svakog pojedinog plovila. Tako će se za plovila do 39,99 metara plaćati 130 eura, a za plovilo duže od 40 metara 185 eura. U obje novčane naknade nije uračunat PDV.

Ponuditelj predaje zatvorenu omotnicu s ponudom neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom naslovljenu na adresu Naručitelja.

Ponuda sadrži:

  • Popunjeni ponudbeni list;
  • Dodatna vrijednost sukladno točki 9. Poziva;
  • Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga u izvorniku ili ovjerenom presliku;
  • Izvod iz sudskog registra za pravnu osobu, odnosno odobrenje, obrtnica za obavljanje djelatnosti – za fizičku osobu;
  • Potpisan Nacrt ugovora s propisanim uvjetima zaštite prirode;
  • Izjava o nepostojanju duga iz prethodnih koncesijskih odobrenja ili ugovornih obveza.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave na internetskoj stranici ustanove. Više informacija o Javnom pozivu kao i potrebne privitke možete pronaći na POVEZNICI.

Autor:  HrTurizam.hr

31. ožujka 2023.