Predstavljena cikloturistička off-road ruta “Put vinograd” od Vukovara do Šarengrada

U Vukovarsko-srijemskoj župniji predstavljena je nova cikloturistička off-road ruta “Put vinograd” koja se proteže 30-tak kilometara kroz prirodu i vinograde od Vukovara do Šarengrada. U ovoj godini u Vukovarsko –...

U Vukovarsko-srijemskoj župniji predstavljena je nova cikloturistička off-road ruta “Put vinograd” koja se proteže 30-tak kilometara kroz prirodu i vinograde od Vukovara do Šarengrada.

U ovoj godini u Vukovarsko – srijemskoj županiji postavljeno je 5 smart odmorišta (Vrbanja, Privlaka, Drenovci, Nuštar i Županja), 3 odmorišta za cikloturiste (Vukovar, Ilok, Šumanovci), brojač biciklističkog prometa u Iloku i vidikovac u Šarengradu, izrađena su dva prometna elaborata za buduće biciklističke rute na području Vukovara i Cvelferije, te je označena nova off road ruta „Put Vinograda“,.  

Pročelnica za turizam Vukovarsko-srijemske županije, Marija Budimir istaknula je kako cijela ruta vodi kroz prirodu, kroz vinograde, kroz obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i kraj Muzeja vučedolske kulture. “Kako je prema Iloku cesta dosta opasna, promet je gust, voze kamioni te nije baš prilagođena cikloturistima, došli smo na ideju da u suradnji sa Koordinacijskim tijelom za razvoj cikloturizma Hrvatske da napravimo jednu off-road rutu, a to je upravo ova ruta „Put vinograda“ koja prolazi pored našeg Muzeja vučedolske kulture i vodi sve do Šarengrada.”

Vukovarsko-srijemskom županijom prolazi ruta EuroVelo 6, a županija osim novom spomenutom rutom, ima i cikloturističku rutu ” Dunav” kao i rutu “Srijem”. “Ruta „EuroVelo 6“ nam je najznačajnija ruta zato što nam putem ove rute dolaze cikloturisti iz inozemstva. Očekujemo da lokalne rute koriste cikloturisti koji dolaze na vikend na dnevnoj bazi a to su naši turisti, npr. iz Osijeka, iz Zagreba. Te rute nisu namijenjene samo cikloturistima koji dolaze iz Europe već i našem lokalnom stanovništvu.“

Prošle godine u župniji su investirali u pet biciklističkih stanica, jedan vidikovac koji se nalazi u Šarengradu te tri biciklistička odmorišta. “Jedno odmorište je u šumi Šumanovci, jedno u gradu Vukovaru i jedno je u gradu Iloku. Tu je i nekoliko prometnih elaborata koji su temelj za daljnji razvoj sa oznakama i rutom koja se nalazi i na aplikaciji koju naši biciklisti mogu preuzeti i voziti se našim stazama.

Budimir ističe kako ima još planova za razvoj cikloturizma Vukovarsko-srijemske županije koji je sastavni dio kontinentalnog turizma. “Između ostalog u elaboratu smo označili i jednu rutu koja je osim što je biciklistička ona je i pješačka i konjička ruta, a nalazi se na području Cvelferije. Nadamo se da ćemo sa ovim poboljšanjem našim cikloturistima moći ponuditi više i pokazati ljepote naše županije. Voljeli bismo nastaviti s projektima vezanim za razvoj cikloturizma jer tu vidimo budućnost. Zanimljiv podatak je kako obični turisti troše oko 15 EUR dnevno, dok cikloturisti troše oko 50 EUR dnevno. Isto tako, podatak iz 2013. godine, govori kako u Europi ima blizu 60 milijuna cikloturista koji kolaju Europom u takvom obliku turizma. Znači, taj turizam je nešto što je još u razvoju, jedna od novijih grana turizma. Mislimo kako je naša država vrlo pogodna za taj oblik turizma, ne samo zbog prirode već i zbog cjelokupne ponude koja uključuje gastro i kulturnu ponudu. Naša županija je bogata brojnim događanjima i znamenitostima. Imamo što pokazati!“ zaključila je Budimir.

Naslovna fotografija: LAG Bosutski niz / FB TZ Vukovarsko-srijemske županije

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN