Preuzmite Zakon o pružanju usluga u turizmu i ugostiteljskoj djelatnosti

Od 01. siječnja 2020. na snagu su stupili novi Zakon o pružanju usluga u turizmu te Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Zakonom o pružanju uslug...

Autor:  HrTurizam.hr

30. siječnja 2020.
Od 01. siječnja 2020. na snagu su stupili novi Zakon o pružanju usluga u turizmu te Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti. Zakonom o pružanju usluga u turizmu uređuju se usluge u turizmu, način i uvjeti za pružanje tih usluga, ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu te prava i obveze trgovca i putnika u vezi s tim ugovorima, dok se Zakonom o ugostiteljskoj dje...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  HrTurizam.hr

30. siječnja 2020.