Promijene triju turističkih zakona. Produžen rok za određivanje visine turističke pristojbe

Vlada RH je u četvrtak na 155. sjednici Vlade dala suglasnost na prihvaćanje određenih amandmana saborskih zastupnika na tri turistička zakona – Zakon o turističkoj pristojbi, Zakon o turističkim...

Vlada RH je u četvrtak na 155. sjednici Vlade dala suglasnost na prihvaćanje određenih amandmana saborskih zastupnika na tri turistička zakona – Zakon o turističkoj pristojbi, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma te Zakon o članarinama u turističkim zajednicama. 

Inače, Zakoni su već su prošli drugo čitanje u saborskoj proceduri, a čije bi donošenje trebalo unaprijediti razvoj hrvatskog turizma.

Produženje roka za donošenje Odluke o visini turističke pristojbe 

U amandmanu Vlade, predlaže se da se produži rok za donošenje Odluke  o visini turističke pristojbe i to za dva mjeseca.  Naime, u konačnom prijedlog zakona o turističkoj pristojbi kao konačni rok bio je definiran 15. srpnja 2019. godine, a sada je produžen na 15. rujna 2019. Godine.

Člankom 32. Konačnog prijedloga zakona o turističkoj pristojbi, propisano je da županijske skupštine, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba trebaju donijeti odluke o visini turističke pristojbe do 15. srpnja 2019. godine. Prije donošenja spomenutih odluka potrebno je donijeti pravilnik kojim će se propisati najniži i najviši iznos turističke pristojbe. Stoga, županijske skupštine i Gradska skupština Grada Zagreba trebaju imati dovoljno vremena za donošenje odluka o visini turističke pristojbe, s obzirom da je prije toga potrebno ishoditi mišljenje lokalnih turističkih zajednica i Turističke zajednice Grada Zagreba, naveli su iz Ministarstva turizma.

Zakona o turističkoj pristojbi stupa na snagu odmah s danom objave

Također, Člankom 37. Konačnog prijedloga zakona o turističkoj pristojbi, određeno je njegovo stupanje na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, no sada je predloženo kako da se stupanje na snagu spomenutog zakona odnosi s danom objave, kako bi se što prije mogao donijeti pravilnik kojim će se propisati najniži i najviši iznos turističke pristojbe.

Povećan iznos boravišne pristojbe za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima 

Vlada RH je prihvatila amandman Domagoja Mikulića, zastupnika u Hrvatskome saboru, na članak 19. stavak 2. i članak 20. stavak 1., a kojim je predloženo da se iznos boravišne pristojbe za razvojne projekte i programe kreiranja novih turističkih programa na turistički nedovoljno razvijenim područjima poveća s 2,5 % na 3,5 %.

Kako ističu iz Vlade RH, amandmani se prihvaćaju iz razloga što je turistička članarina neporezno davanje i moguće je očekivati njezino daljnje smanjenje, dok se očekuje rast prihoda iz turističke pristojbe, a što će biti rezultat povećanih aktivnosti turističkog sektora i turističkih zajednica. 

Omogućuje se lokalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju preko 1.000.000 komercijalnih noćenja i izvršavanje zadaća vezanih uz marketing

Klub zastupnika HDZ-a podnio je amandman na Konačni prijedlog zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, na članak 32. stavak 2., kojim se lokalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju određeni broj noćenja daje mogućnost izvršavanja zadaća vezanih uz marketing.

Nakon analize predmetnog amandmana predložilo se usvajanje amandmana u cijelosti. S obzirom da neke turističke zajednice ostvaruju preko 80% nekomercijalnih noćenja neophodno je naglasiti da se broj noćenja odnosi isključivo na komercijalna noćenja te je u tom smislu broj noćenja smanjen sa 2.000.000 na 1.000.000. Predloženim rješenjem omogućuje se lokalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju preko 1.000.000 komercijalnih noćenja i izvršavanje zadaća vezanih uz marketing.

Slijedom navedenoga, daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Kluba zastupnika HDZ-a, od 10. travnja 2019. godine, na članak 32. stavak 2. Konačnog prijedloga zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, u cijelosti, na način da isti glasi: 

Pored zadaća iz stavka 1. ovoga članka, lokalne turističke zajednice koje ostvaruju preko 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje mogu izvršavati i sljedeće zadaće vezane uz marketing: odnosi s javnošću, stvaranje, održavanje i redovno kreiranje sadržaja na mrežnoj stra nici i profilima društvenih mreža, definiranje smjernica i standarda za oblikovanje turističkih promotivnih materijala, uspostavljanje marketinške infrastrukture temeljene na informatičkim tehnologijama, provođenje aktivnosti strateškog i operativnog marketinga (brending destinacije, online i offline aktivnosti, internetske stranice i profili društvenih mreža, sajmovi, studijska putovanja, prezentacije, partnerstva, sponzorstva i slično), koordinacija i provedba udruženog oglašavanja na lokalnoj razini, obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.“.

Povećana stopa za obračun plaćanja članarine u turističkim zajednicama za banke i telekomunikacijske tvrtke. Većina županijskih turističkih zajednica imati će udvostručene prihode. 

Amandmanom Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru, predloženo je da se djelatnost Elektroničkih komunikacija i banaka za prihode u bilanci iz skupine “Prihod od provizija i naknada” razvrstaju iz treće u drugu skupinu.

Što znači da će sada djelatnosti elektroničkih komunikacija i banke plaćali članarinu po stopi od 0,12920, a ne, kako je prvotno bilo predloženo, po stopi od 0,09690. Kako ističu iz Vlade RH, Amandmani se prihvaćaju iz razloga što djelatnost telekomunikacija i bankarski sektor imaju direktnu ekonomsku korist od turizma povećanjem potreba za uslugama jednog i drugog sektora.

Amandmanom Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika u Hrvatskome saboru, predloženo je brisanje članka 7. stavka 7. prema kojem osoba plaća članarinu na prihod iz samo pretežite djelatnosti, a ne po prihodu za sve djelatnosti po kojima je obveznik. Člankom 8. stavkom 2. je pravilno određeno da se članarina plaća na ukupan prihod po svim djelatnostima za koje je osoba obveznik, ali da može platiti po stopi koja je određena za pretežitu djelatnost, ako je to za nju povoljnije.

Također prihvaćen je i amandman zastupnika Ivana Šipića kojim se predlaže da HTZ sredstva iz fonda za turistički nedovoljno razvijena područja s kontinenta raspodjeljuje regionalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju izvorni prihod od turističke pristojbe i članarine manji od 500 tisuća kuna.

Vezano na članak 12. stavak 6. prihodima u smislu tog stavka se ne smatraju svi prihodi koje može ostvariti turistička zajednica, već samo prihodi od boravišne pristojbe i članarine koji se smatraju izvornim prihodima. S obzirom da se u stavku 8. navedenog članaka definira što se smatra izvornim prihodom, potrebno je u tom stavku uz stavak 4. dodati i stavak 6, zaključuju iz Ministarstva turizma. 

Vijesti: