Rasprava oko nove strategije turizma koja ima za cilj smanjenje “ apartmanizacije” vodi se u krivom smjeru

Autor:  HrTurizam.hr

20. kolovoza 2022.
Prije par dana u Ministarstvu turizma i sporta održano je javno savjetovanje na kojem je predstavljen Nacrt prijedloga Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine. Nacrtom Strategije su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, turizam uz očuvan okoliš, pro...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  HrTurizam.hr

20. kolovoza 2022.