Što se sprema turističkim vodičima?

Nakon sastanka predstavnika udruga i društava turističkih vodiča u Ministarstvu turizma koji je održan 16. siječnja ove godine, na temu izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu i prijedloga...

Nakon sastanka predstavnika udruga i društava turističkih vodiča u Ministarstvu turizma koji je održan 16. siječnja ove godine, na temu izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu i prijedloga za uvođenjem nacionalne licence za turističke vodiče, po društvenim mrežama i na mail listama vodiča pokrenula se rasprava koja je otvorila brojna pitanja.

Zaključiti se može da postoji određeni dio vodiča koji ne razumiju predložene promjene, a i da određena Društva svojim članicama i članovima selektivnim tumačenjem predloženog zakona prikazuju situacijom manje ozbiljnom i radikalnom nego što ona zapravo jest. To, dakako, ne bi trebao biti problem s obzirom da u današnje vrijeme dostupnosti informacija, svatko može u par klikova mišem doći do informacija, proanalizirati činjenice i usporedbom trenutno važećeg  Zakona o pružanju usluga u turizmu i prijedloga novog zakona (praktički istovjetnog predloženom zakonu iz 2015.) jasno iščitati smjer i intencija zakonodavca.

Pa krenimo redom.

Najveća promjena koja proizlazi iz usporedbe postojećeg Zakona i Prijedloga zakona o pružanju usluga u turizmu iz 2015. godine prijedlog da se izbrišu iz trenutno važećeg zakona sljedeća dva stavaka iz članka 26:

(5) Turistički vodič može pružati uslugu na području turističkih cjelina (lokaliteta) i na ostalom području Republike Hrvatske koje nije određeno kao turistička cjelina (lokalitet) ako je položio opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča te posebni dio toga stručnog ispita koji se odnosi na turističke cjeline (lokalitete).

(6) Turistički vodič može polagati i samo opći dio stručnog ispita za turističkog vodiča na temelju kojeg može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske koje nije određeno kao turistička cjelina (lokalitet).

Nakon toga, u prijedlogu zakona je ostavljen članak koji govori:

(7) Ministar pravilnikom propisuje popis turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i zaštićena područja prirod

koji bez prethodna dva stavka, zapravo nema nikakvog smisla, jer se on zapravo na njih nadovezuje i dodatno ih pojašnjava. Logično je postaviti pitanje koji je smisao propisivanja lokaliteta, ako se nigdje u ostatku Prijedloga zakona  ne definira što je to tako posebno na tim lokalitetima i ono najvažnije, ako će i onako svi moći voditi na svim lokalitetima u cijeloj državi. Prema tome logičkom dedukcijom proizlazi da nije točno tumačenje dijela kolega da će lokaliteti ostati mjesta za čijom interpretacijom će trebati polagati neki dodatni ispit analogan sadašnjem posebnom dijelu ispita.

kineskituristi

Osim toga, nešto što izgleda kao kozmetička promjena trenutnog stavka 7 je brisanje dvije riječi (po županijama) što implicira intenciju da se lokaliteti po županijama za koje se traži polaganje posebnog dijela ispita ukinu. Nadalje, u promemoriji problematike koju je Ministarstvo poslalo vodičima spominje se specijalnost i to je vjerojatan razlog zašto se kod dijela kolega stječe dojam da se ništa ne mijenja, nego samo posebni dio ispita sada se naziva specijalnost. Ali ako ponovno pročitamo dio promemorije Ministarstva tamo stoji:

“da se svim turističkim vodičima koji imaju položen stručni ispit za turističkog vodiča prizna nacionalna licenca, a da im se posebni dio stručnog ispita koji se odnosi na turističke cjeline prizna kao specijalnost.”

 

Dakle govori se samo o vodičima koji već IMAJU položen posebni dio kao specijalnost, ali to ne govori da će posebni dio i dalje postojati.  Dakle Ministarstvo razmišlja na način: oni koji imaju već položeno, da im ne oduzmemo to za što su se licencirali, što su položili i u što su uložili trud i novac, njima ćemo dati specijalnost.

A što specijalnost znači?

Zapravo ništa, jer će prema prijedlogu zakona svi vodiči koji su položili ispit za vodiča, moći voditi u svim mjestima i lokalitetima Republike Hrvatske, dakle tamo gdje će to moći i «specijalisti». Sada ostaje pitanje do novog pravilnika što s kolegama koji će u budućnosti polagati , hoće li se i njima dati mogućnost da za nešto više od tisuću kuna postanu specijalisti za određene lokalitete, iako na njima ionako već mogu voditi. Posebno nejasno ostaje i hoće li se kao i do sada za tu «specijalnost» morati polagati i PLAĆATI jezike, jer je do sada po mišljenju Ministarstva upravo to bilo tumačenje: da se za svaku županiju polažu i plaćaju ispiti za svaki jezik iako je osoba već licencirani vodič na tom jeziku u nekoj drugoj županiji.

I ono najvažnije: argument da je potrebno uvesti nacionalnu licencu kako bi vodiči iz Hrvatske mogli voditi i po ostalim zemljama EU je potpuno pogrešan.  U Hrvatskoj već postoji nacionalna licenca: sve osobe koje su položile opći dio ispita za turističke vodiče time imaju pravo voditi na teritoriju cijele Hrvatske, osim na onim lokalitetima za koje se traži polaganje posebnog dijela ispita po županijama.

Osim toga, turistički vodič je u Hrvatskoj regulirano zanimanje i samim time svi hrvatski vodiči mogu na povremenoj i privremenoj bazi pružati usluge na teritoriju svih EU zemalja, osim onih koje za lokalitete od posebnog nacionalnog značaja traže polaganje i dodatnog ispita. Vodiči iz zemalja u kojima zanimanje turističkog vodiča nije regulirano, dakle one zemlje koje nemaju ispit za turističkog vodiča kao što  to ima Hrvatska moraju proći dodatni postupak kao npr. potvrdu o iskustvu rada na takvim poslovima (to je ono kada netko iz Njemačke pošalje svoje papire, s obzirom da u Njemačkoj turistički vodič nije regulirano zanimanje i u toj potvrdi od agencije oni napišu da je osoba radila kao Reiseleiter nekoliko godina i naše Ministarstvo na temelju takve potvrde dopusti «kolegi» da vodi sve zaštićene lokalitete; umjesto da izda potvrdu da osoba može kao turistički pratitelj pratiti grupe na teritoriju  cijele države, osim na zaštićenim lokalitetima).

croatiasplit

Želite potvrdu da je ovo točno? Osobno sam u stalnom kontaktu s kolegicom koja je jedina osoba iz Hrvatske zatražila u 2016. godini da vodi po Rimu i nadležno talijansko ministarstvo (Ministero  dei beni e delle attività culturali e del turismo) joj je naravno priznao kvalifikaciju, ali uz zahtjev da položi posebni dio ispita ili da 24 mjeseca radi kao praktikant kod nekog od talijanskih vodiča.

Prema tome: hrvatski vodiči već sad mogu i rade i u drugim zemljama EU i to na temelju potvrde o stečenim kvalifikacijama u RH, osim u onim državama koje traže polaganje posebnog dijela ispita za zaštićene lokalitete.

I na kraju, moram se dotaknuti «argumenata» dijela kolega koji nam govore: «Ma što se brinete, mi vjerujemo u kvalitetu i to je najbolji put ka uspjehu na tržištu!»

Na to prvo stanem i zapitam se jesu li oni svjesni implikacije takve izjave? Dakle oni su kvalitetni, a mi koji se borimo za zaštitu struke (ili kako ja to nazivam poziva turističkog vodiča), mi smo valjda nekvalitetni i mi se bojimo da ćemo izgubiti posao?! Sve te kolege ja bih onda pita, čemu deklaracije na proizvodima? Čemu zemlja podrijetla na mesu ili jajima? Ukinimo onda i deklaracije, pa kvaliteta će sigurno isplivati na površinu!

Autor: Nikica Trutanić, turistički vodič

 

Povezana vijest:

ZNATE LI PRIČU O TURISTIČKIM VODIČIMA HANSU I JANEZU?

Povezane vijesti: