Jedini Hrvatski 3D Street Art umjetnik, Filip Mrvelj, naslikao je prvu 3D sliku u Vukovaru. Tijekom 4 dana oslikao je pješački most preko Vuke na nači...