Hrvatska ima izuzetne potencijale za razvoj zdravstvenog turizma, koji može omogućiti da se turistička sezona produlji na sva godišnja doba te da taj...