Novi internetski portal pod nazivom Active in Croatia danas je počeo s radom. Portal je pokrenut s ciljem predstavljanja aktivnog turizma u Hrvatskoj,...