U današnjem modernom poslovanju nezamislivo je funkcionirati bez interneta koji je ušao u sve dijelove našeg života, kako poslovnog tako i privatnog....