Pustolovni turizam je segment turizma koji zadnjih deset godina rapidno raste svugdje u svijetu, a Splitsko-dalmatinska županija ima prirodni i logič...