Novonabavljeni katamaran „Vida“, 50. brod u floti Jadrolinije, vrijednosti preko 35 milijuna kuna,  stigao je u brodogradilište u Malom Lošinju. Slije...