Prigrlimo Slavoniju, našu žitnicu, tradiciju, hranu i ljepotu koja je bila i koja je tu da ostane… tako počinje opis videa novogradiškog video p...