Iznajmljivači imaju najviše koristi od turizma? – ovo je rečenica koju načešće čujemo. Samo mi iznajmljivači imamo koristi od turizma, svima ost...