Antropološki pogled na turizam govori da je turizam ludička, zabavna aktivnost sa simboličkim značenjem. Komunikaciju u turizmu stoga promatramo sa je...