Danas ( 30. kolovoza ) i u srijedu Nikola Faller, poznati magistar kiparstva iz Osijeka i njegova udruga ‘Slama’ u Art Parku kraj Tomićeve...