Spoj tradicije i modernog – jedna je od uspješnih formula kako stare kulturne manifestacije uvesti u moderno doba i spasiti od stagnacije ili p...