U organizaciji Zračne luke Bergamo održana je poslovna radionica za predstavnike zrakoplovnih kompanija, turoperatora i turističkih agencija te inozem...