Kako riješiti jedan od glavnih naših problema u turizmu? Odgovor je jednostavan, ponuditi kvalitetan, raznolik tj. drugačiji i prvenstveno autentičan...