Općina Mrkopalj želi zaustaviti negativan trend narušavanja slobodne evolucije prirode na ovim lokalitetima tako što će Bijele i Samarske stijene stav...