Državni zavod za statistiku ( DZS ) objavio je bilancu vina za 2018 godinu. U proizvodnji najzastupljenija vina sa zaštićenom oznakom izvornosti...