Prema procjenama, u Hrvatskoj ima između 500 i 800 pružatelja usluga u seoskom turizmu, no točna brojka, ponajviše zbog nedovoljno uređenog pravnog o...