Ovo je tema o kojoj možemo pisati romane, no motiv za ovaj članak je odgovor na pitanje: Može li plaža biti drugačija, ekološka i da bespovratno ne uništava krajolik uporabom betona?