Iako su pomaci nabolje u hrvatskom turizmu vidljivi, još uvijek se najbolje prodaje samo more i sunce. U prilog toj izjavi ide i odnos prihoda od turi...