U četvrtak održana je prezentacija Idejnog arhitektonskog i urbanističkog rješenja novoformiranog obalnog pojasa i parka Osejava Makarska.  projekt je...