Ova turistička godina je u najmanju ruku izazovna, čak i presudna, te iako je dosta toga ukazivalo na uzbunu, očito nismo reagirali na sva upozo...