Da opet ponovimo prvu i najosnovniju lekciju iz turizma. Motiv putovanja nije smještaj, nego raznolik, kvalitetan i prvenstveno autentičan sadržaj tur...